ExpireGuard Button ExpireGuard

Miljöskyddsprodukter

Säker hantering av kemikalier är viktigt, både ur hälsosynpunkt och samtidigt ett lagkrav.

Med våra produkter kan du miljösäkra ditt företag genom förebygga och åtgärda läckage.

Snabbt omhändertagande gör att man kan undvika korrosion på material och utrustning.
Det förbygger även kontaminering av personal och lämnar efter sig torra halkfria golv.