ExpireGuard Button ExpireGuard

Miljöskyddsprodukter

Säker hantering av kemikalier är viktigt, både ur hälsosynpunkt och samtidigt ett lagkrav.

Med våra produkter kan du skydda ditt företags miljö genom att förebygga och åtgärda läckor.

Snabb hantering gör att korrosion av material och utrustning kan undvikas.
Det förhindrar även kontaminering av personal och lämnar efter sig torra halkfria golv.