Absorbenter

Traditionella absorbenter fångar in och begränsar spillets utbredning, men har ingen effekt mot själva kemikalien vilket gör saneringsarbetet extra riskfyllt eftersom kemikalien fortfarande är aktiv. Likaså kan det ibland vara riskfyllt att sanera ett spill eftersom man inte alltid känner till dess innehåll.