ExpireGuard Button ExpireGuard

Saneringsvätskor

Underhållsarbete eller kemiska olyckor kan orsaka att material eller arbetsytor blir kontaminerade. Utan sanering kan kemikalier orsaka personskador och utrustning bli förstörd genom korrosion. Det är därför viktigt att bevara material och skydda personal genom sanering!