ExpireGuard Button ExpireGuard

LeVert HF®

Neutraliserande saneringsvätska för fluoridinnehållande, sura och frätande kemikalier som kontaminerat pumpar, rör, anläggningsytor eller skyddsutrustningar. Används med fördel i kombination med neutraliserande absorbent – Trivorex ® .
LeVert HF ® produkterna är klassade som icke skadlig för människa och miljö.

Visar alla 2 resultat