LeVert®

Neutraliserande saneringsvätska för basiska, sura och frätande kemikalier som kontaminerat pumpar, rör, anläggningsytor eller skyddsutrustningar. Används med fördel i kombination med neutraliserande absorbent – Trivorex ® eller Polycaptor ® . LeVert ® produkterna är klassade som icke skadlig för människa och miljö.

Visar alla 3 resultat