Safurex®

Safurex ® neutraliserar kemiska rester och spill och visar med indikator när området inte längre är kontaminerat. Därmed elimineras risken för korrosion på utrustning och kemiska skador på personal.

Genom användandet av Safurex ® så minskas avfallsmängden genom att du inte längre behöver skölja med stora mängder vatten för att späda ut kemikalien.

Safurex ® är en saneringsvätska mot kemikalier som bör användas rutinmässigt, vid underhåll eller vid en olycka med spill och stänk.

Visar alla 4 resultat

Tekniska fördelar med Safurex ®:

  • Kan användas på alla typer av flytande kemikalier*
  • Neutraliserar frätande syror och baser genom dess amfoteriska** egenskaper
  • Neutraliserar fluorvätesyra genom att kapsla in fluoridjonerna så att de blir ofarliga
  • Ändrar färg för att indikera när utrustningen är kontaminerad av en syra eller bas. När utrustningen är sanerad så återgår den till sin ursprungsfärg
  • Ej skadlig för människa och miljö, ej irriterande och ej brandfarlig
  • Kan användas på alla ytor

* Begär mer information angående cyanider

** Amfoterisk: Safurex ® kan binda upp både baser och syror.