ExpireGuard Button ExpireGuard

Skyddsglasögon & visir

Det anmäls ca 1000 arbetsolyckor per år som är relaterade till ögon och då är mörkertalet stort. Våra ögon är fantastiska och ger oss en förmåga att se både på nära och långt håll. De ser färger och är i direkt kontakt med vår hjärna som tolkar allt det vi ser. Skador på ögat kan därför ge stora konsekvenser. Hur skulle ditt liv förändras om du mister detta sinne och behöver leva ditt liv i mörker eller med kraftigt reducerad syn? Vi kan utsättas för flera olika risker som kan vara mekaniska eller kemiska och vårt naturliga försvar är inte tillräckligt för att skydda ögonen.

Visar alla 6 resultat

För att kunna vara säker på att man använder rätt ögonskydd måste man ta reda på vilka risker som finns i den miljö man ska arbeta och att man ser till att skyddet är anpassat efter den som bär det. Det enda sättet att vara skyddad mot ögonskador på arbetsplatsen är att bära sina glasögon eller visir hela arbetstiden.

För att vara rätt skyddad krävs det därför:

  • Att det ska ha rätt passform
  • Att man använder rätt skydd för arbetsuppgiften
  • Att du som ska använda skyddet är nöjd med det.

När man använder sina glasögon så kommer det med tiden att tappa sin passform eller få repor i linsen. Se därför till att byta ut dem när detta händer så man säkerställer att de faktiskt används och inte läggs undan för att se bättre.

Kemiska och mekaniska risker är sådant vi utsätts för på våra arbetsplatser. När vi arbetar med kemikalier eller i närheten av gaser eller ångor så utsätter vi ögat för kemiska risker. Många av de produkter som finns både hemma och på jobbet kan orsaka ögonskador. Tvättmedel, ugnsrengöring, avfettning är exempel på sådana. Inom industrin har vi ofta starka syror eller alkalier vilka är starkt frätande. Om vi får stänk av någon av dessa kemikalier i ögat kan det orsaka allt från mild irritation till grav ärrbildning i hornhinnan med komplett synförlust som följd. Dessa ämnen kan vara flytande eller fasta. De kan även vara i gasform eller i form av damm som yr runt i lokalen. På våra arbetsplatser är det betydligt fler skadliga kemikalier än hemma och är därför viktigt att följa säkerhetsrutiner som att bära skyddsglasögon och att ha sin ögonskölj på nära avstånd.

Mekaniska risker kan vara skräp och smuts eller partiklar som kan ta sig in ögat. Vi har väl alla upplevt hur jobbigt det kan vara att få lite skräp i ögat och som skapar irritation och obehag. Detta är den vanligaste orsaken till ögonskador tätt följt av stänk av kemikalier. Viktigt att komma ihåg är att partiklar och stänk också kan komma från din arbetskollega om ni befinner er i samma rum. Därför gör man bäst i att behålla sitt ögonskydd på hela dagen.