Skyddshandskar

Visar alla 4 resultat

Varför är det svårt att välja rätt kemskyddshandske?
Det finns ca 25 000st olika aggressiva kemikalier på marknaden, ovanpå det har vi en oändlig mängd varumärken på dessa kemikalier.

Det finns inte ett material som skyddar mot alla typer av kemikalier.

Medical Care System har mer än 25 års erfarenhet av att skydda sig mot aggressiva kemikalier. Tillsammans med våra systerföretag Ytteknik QP³ AB-kemiskytbehandling och Scandinovata AB-Mätinstrument inom kemi, besitter vi en mycket bred kunskap.

Vi hjälper er att välja rätt handske, anpassat till era risker!

 

Varför använda Kemskyddshandskar?
Vår hud skyddar oss mot mycket men är känslig för kemikalier. Många kemikalier kan lätt ta sig in i kroppen via huden och kan orsaka frätskador eller förgiftning. Det är därför viktigt att skydda händerna med kemskyddshandskar mot farliga kemikalier. Med rätt handske är du skyddad mot allvarliga skador men även andra besvär, som till exempel allergier, klåda och eksem.

Kemikalier reagerar på olika sätt mot materialet som utsätts och det är därför viktigt att veta hur riskerna ser ut när man väljer handske. Det är därför viktigt att veta vilka kemikalier handsken skall skydda mot och om det föreligger andra risker som vassa kanter eller värme.

 

Hur länge skyddar handsken?
Skyddet mot kemikalier är begränsat av tid. Efter en viss tid så kommer de farliga kemikalierna att tränga igenom handsken. Genombrottstiden varierar på materialtyp, tjocklek på materialet i handsken och vilken kemikalie det handlar om. När handsken utsätt för kontaminering så börjar denna process och räknas alltid från det tillfället även om man sköljer av eller tvättar handsken. Det är därför inte lämpligt att fortsätta använda handsken vid ett senare tillfälle om det gått mer tid än kemskyddstabellen visar.

 

Standarder
Handskar delas in i 3 kategorier beroende på typ och vilken risk som handskarna skall skydda mot. De handskar som vi har i vårt sortiment tillhör Kategori 3 – Handskar som används i farlig miljö där stor risk för allvarlig skada finns. De är godkända enligt standard EN 374 som specificerar kraven för handskar så att användaren skyddas mot farliga kemikalier och mikroorganismer.

 

Genombrottstider för genomträngning

MaterialNitrilNitril / NeoprenLLDPENitril / Neopren
Tjocklek
(mm)
0,12 mm
4,7 mil
0,19 mm
7,8 mil
0,062 mm
2,5 mil
NA mm
15 mil
TypCASKemikaienamn%
sgl1336-21-6Ammoniak,
solution in water
2529' C51' C

27' C

382' C
sgl1310-73-2NaOH50>480' C>480' >480' C>480'
sgl7664-38-2Fosforsyra85>480' C>480' C>480' C>480'
sgl7697-37-2Salpetersyra70<5' C39' C>480'240-480'
sgl7647-01-0HCl3751'>480' C>480' C>480' C
sgl7664-93-9Svavelsyra50>480' C>480'>480' >480' C
C: Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374.
De färgade cellerna med siffror och symbolen C motsvarar experimentellt fastställda data som
genererats av ett ackrediterat laboratorium. De återstående cellerna innehåller uppskattningar.
>10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 >480
Rekomenderas ej Stänkskydd Stänkskydd Medelgott skydd Medelgott skydd Bra skydd Bra skydd

Normaliserad genombrottstid för genomträngning är den tid (i minuter) som den tar för den aktuella kemikalien att tränga igenom materialet med en hastighet på 1,0 µg/cm2 /min (enligt EN ISO 374) eller 0,1 µg/cm2 /min (enligt ASTM F739).