ExpireGuard Button ExpireGuard

Skyddshandskar

Det finns ca 25 000st olika aggressiva kemikalier på marknaden, ovanpå det har vi en oändlig mängd varumärken på dessa kemikalier.

Det finns inte ett material som skyddar mot alla typer av kemikalier.

Medical Care System har mer än 25 års erfarenhet av att skydda sig mot aggressiva kemikalier. Tillsammans med våra systerföretag Ytteknik QP³ AB (kemisk ytbehandling) och Scandinovata AB (mätinstrument inom kemi) besitter vi en mycket bred kunskap.

Vi hjälper er att välja rätt handske, anpassat till era risker!

Visar alla 5 resultat

Varför använda Kemskyddshandskar?
Vår hud skyddar oss mot mycket men är känslig för kemikalier. Många kemikalier kan lätt ta sig in i kroppen via huden och kan orsaka frätskador eller förgiftning. Det är därför viktigt att skydda händerna med kemskyddshandskar mot farliga kemikalier. Med rätt handske är du skyddad mot allvarliga skador men även andra besvär, som till exempel allergier, klåda och eksem.

Kemikalier reagerar på olika sätt mot materialet som utsätts och det är därför viktigt att veta hur riskerna ser ut när man väljer handske. Det är därför viktigt att veta vilka kemikalier handsken skall skydda mot och om det föreligger andra risker som vassa kanter eller värme.

 

Hur länge skyddar handsken?
Skyddet mot kemikalier är begränsat av tid. Efter en viss tid så kommer de farliga kemikalierna att tränga igenom handsken. Genombrottstiden varierar på materialtyp, tjocklek på materialet i handsken och vilken kemikalie det handlar om. När handsken utsätt för kontaminering så börjar denna process och räknas alltid från det tillfället även om man sköljer av eller tvättar handsken. Det är därför inte lämpligt att fortsätta använda handsken vid ett senare tillfälle om det gått mer tid än kemskyddstabellen visar.

 

Standarder
Handskar delas in i 3 kategorier beroende på typ och vilken risk som handskarna skall skydda mot. De handskar som vi har i vårt sortiment tillhör Kategori 3 – Handskar som används i farlig miljö där stor risk för allvarlig skada finns. De är godkända enligt standard EN 374 som specificerar kraven för handskar så att användaren skyddas mot farliga kemikalier och mikroorganismer.

 

Genombrottstider för genomträngning

>10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 >480
Rekomenderas ej Stänkskydd Stänkskydd Medelgott skydd Medelgott skydd Bra skydd Bra skydd

Normaliserad genombrottstid för genomträngning är den tid (i minuter) som den tar för den aktuella kemikalien att tränga igenom materialet med en hastighet på 1,0 µg/cm2 /min (enligt EN ISO 374) eller 0,1 µg/cm2 /min (enligt ASTM F739).

 

MaterialNitrilNitril / NeoprenNitrilNitril / NeoprenLLDPE
Tjocklek
(mm)
0,12 mm
4,7 mil
0,19 mm
7,8 mil
N.A.NA mm
15 mil
0,062 mm
2,5 mil
CASKemikaienamn%
1336-21-6Ammoniak,
solution in water
2529' C51' C>480' C382'C27' C
1310-73-2NaOH50>480' C>480' >480' >480' >480' C
7664-38-2Fosforsyra85>480' C>480' C>480' >480' >480' C
7697-37-2Salpetersyra70<5' C39' C30-60'240-480'>480'
7647-01-0HCl3751'>480' C>480' >480' C>480' C
7664-93-9Svavelsyra50>480' C>480'>480' >480' C>480'
C: Genombrottstiderna för genomträngning i detta diagram utvärderades enligt standarden EN ISO 374.
De färgade cellerna med siffror och symbolen C motsvarar experimentellt fastställda data som genererats av ett ackrediterat laboratorium. De återstående cellerna innehåller uppskattningar.

 

Vi vill betona att permeationstiderna inte motsvarar en säker användningstid. Den säkra användningstiden kan variera beroende på om den personliga skyddsutrustningen har satts på korrekt, den omgivande temperaturen, kemikaliernas toxicitet och andra faktorer. Den permeationsinformation som erbjuds här är begränsad till det huvudsakliga skyddsmaterialet. Permeationstiderna kan variera runt sömmar, dragkedjor, visir eller andra sammanfogningar eller delar av den personliga skyddsutrustningen. Det åligger din organisations hälso- och säkerhetspersonal att göra en riskbedömning innan de väljer lämplig personlig skyddsutrustning för uppgiften. Om ni vill diskutera någon aspekt i detalj kan du kontakta oss.

Uppskattningarna av skyddsutrustningens barriäregenskaper baseras på aktuellt tillgängliga data och extrapoleringar från laboratorietestresultat och information om kemikaliernas
sammansättning. Synergistiska effekter vid blandning av kemikalier har inte redovisats. Uppskattningarna kan komma att ändras om nya tester utförs eller om ny information som utgör en bättre grund till extrapolering blir tillgänglig. Av dessa skäl tillhandahålls alla uppgifter i denna rapport endast i informationssyfte och Ansell frånsäger sig helt allt ansvar, inklusive garantier, relaterade till samtliga påståenden som finns här.