Skyddsoveraller

Skyddskläder har som syfte att minimera risken att bli skadad. När man arbetar i miljöer som är smutsiga eller där man hanterar kemikalier så passar overaller väldigt bra. De täcker hela kroppen och skyddar bra mot kontakt. Vid val av overall får man se över vilka risker som finns så man kan definiera vilken skyddsnivå som behövs. Komfort och rörlighet är också viktigt så man kan utföra det man ska göra på ett säkert sätt. De måste också snabbt kunna tas av om man exponerats för frätande kemikalier.

Visar alla 4 resultat

När man hanterar kemikalier så behöver man först se över vilken eller vilka kemikalier man behöver skydda sig mot. Det gör man lättast genom olika kemskyddstabeller. Här kan ni kontakta oss så ni kan känna er säkra på att ni har rätt utrustning och kunskap när ni hanterar kemikalier. Är man även i miljöer där det finns risk för mekaniska risker såsom vassa kanter och liknande så är det bra att säkerställa att materialet har viss slitstyrka.