I dag vill vi på Medical Care System särskilt rikta en hyllning till alla skyddsombud ute i verksamheterna.
Skyddsombudens dag är något som infaller varje år på onsdagar v.43 under den Europeiska arbetsmiljöveckan.
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är till för att arbetsgivaren skall verka för en bra arbetsmiljö i samråd med sina arbetstagare.
Skyddsombuden är arbetstagarnas representant i detta oerhört viktiga arbete. Det är viktigt för att få ner antalet olyckor och för att man ska vara trygg på sitt jobb.
Tack vare dessa ombud så arbetar du säkrare och mer hälsosamt. De är där för att se risker och lyssna på er för att kunna sätta press på arbetsplatsen att åtgärda dessa punkter. De ser helt enkelt till att göra din dag på jobbet säkrare och mer hälsosamt.

Så just i dag tycker vi att ni ska rikta lite extra uppmärksamhet till dessa människor. Säg ett enkelt tack eller bjud på kanske på en bit tårta!

Vi på Medical Care System vill ödmjukt önska er ett stort TACK och önskar er all lycka i eran strävan att säkra upp våra arbetsplatser!