NYHETER


 1. Sommarkampanj juni till augusti

  20% RABATT 
  Medical Care’s nya kompletta Laddplatstavla

  Uppfyller AFS 1988:4 samt AFS 1999:7

   

  Medical Care System har tagit fram ett mycket effektivt paket för att snabbt och till en rimlig kostnad få en säker arbetsplats vid batteriladdningsplatsen.

   

  Diphoterine® lösning är en unik spolvätska som effektivt neutraliserar både syror och baser såsom svavelsyra eller natriumlut. Diphoterine® lösning är en CE märkt medicinteknisk produkt som får ersätta ögon- och nöddusch enligt Europastandard EN15154-3/4.

   

  PDF: MCS Kampanj Laddplatstavla Juni Augusti

  Område: