Spill och sanering

Vid ett okontrollerat spill eller utsläpp av vissa kemikalier kan miljömässiga problem uppkomma, samtidigt som det kan ge skador på oss människor om vi kommer i kontakt med dom. Utsläpp av olja eller polymerer ger förutom miljöbelastningen en halkrisk och många arbetsplatsolyckor beror faktiskt på just detta.

Att skölja bort kemikalier från ett golv eller från marken med hjälp av vatten är kanske inte ens möjligt då vattnet späder ut, men saknar neutraliserande egenskaper, vilket lämnar kvar ett större, okontrollerbart och utspätt spill som fortfarande kan vara farligt för miljö och människa. Det vi vill göra är att begränsa spillets spridning och se till att den farliga kemikalien inte når vattendrag, mark, dag- och grundvatten samt golvavlopp där den kan få förödande konsekvenser.
I dom flesta fall så ignoreras risken och farligheten för kemikalierna samtidigt som halkrisken underskattas.
Även om traditionella absorbenter samlar upp och begränsar spillet så har även de inte en neutraliserande effekt på själva kemikalien, vilket gör det osäkert att säkerställa tex en montör ska kunna arbeta säkert med kemikalieindränkt utrustning som kan vara en effekt efter ett större spill.

Nedan följer några områden där vi hjälpt till med spill och saneringsprodukter:

 • Utsläpp från transporter av kemiska produkter
 • Kemiska produkter som spills ut på en industri
 • Kemiska produkter som hanteras på ett laboratorium
 • Polymerer för flockning på reningsverk som ger halkrisk om dom spills ut
 • Utsläpp av motorolja och diesel från trafikolyckor på vägbanor
 • Matolja på ett restaurangkök
 • Industrigolv förorenade med kylsmörjmedel, pressolja eller skärvätskor

 

Vanliga typ av spill:

 • Oljor
 • Baser
 • Syror
 • Lösningsmedel
 • Oxiderare

 

Absorbenter

Saneringsvätskor

 

Dokumentation

Svenska

Safurex Produktblad Ladda ner
Safurex SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Safurex Product Leaflet Download
Safurex User ProtocolDownload
Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Norsk

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Dansk

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Svenska

Miljöskyddsprodukter ProduktbladLadda ner
Trivorex AnvändarinstruktionLadda ner
Trivorex SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Trivorex / Safurex Download
Environmental ProtectionDownload
Trivorex User InstructionsDownload
Trivorex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Trivorex Product LeafletDownload
Trivorex SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload

Norsk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB HMS-DatabladDownload

Dansk

Trivorex ProduktbladDownload
Trivorex SDB SikkerhedsdatabladDownload

Svenska

Polycaptor AnvändarinstruktionLadda ner
Miljöskyddsprodukter
Produktblad
Ladda ner
Polycaptor SDB -SäkerhetsdatabladLadda ner

Engelska

Polycaptor User Instructions Download
Polycaptor MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Svenska

Acicaptal SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner
Basicaptal SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Acicaptal MSDS - Material Safety Data SheetDownload
Acicaptal User InstructionsDownload
Basicaptal MSDS - Material Safety Data SheetDownload
Basicaptal User InstructionsDownload