Spill och sanering

Spill och sanering

Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada? Hur handskas man […]

Fluorvätesyra

Fluorvätesyra

Vissa kemikalier är inte bara frätande utan också giftiga. Fluorvätesyra är ett sådant exempel eftersom den innehåller fluoridjoner som kan orsaka stor skada om de tillåts tränga in i kroppen där de binder upp kroppens eget kalcium. Hexafluorine är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk som är speciellt framtagen för att användas mot fluorvätesyra […]

Miljöskyddsprodukter

Miljöskyddsprodukter

Sanering och neutralisering av kemiskt spill Miljöskyddsprodukter används vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar. Därför bör personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man […]

Ögonskölj och ögondusch

Ögonskölj och ögondusch

Ögonskölj rengör och avlägsnar skadliga ämnen eller partiklar från ögat. Det finns i dagsläget en mängd olika ”ögonskölj produkter” på marknaden, både väggfasta som är kopplade till ett fast ledningsnät eller fristående mobila enheter.     Viktigt att tänka på vid val av ögonskölj är: Vad skall den användas till?   FRÄTANDE OCH SKADLIGA KEMIKALIER […]

Sök

Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor