Integritetspolicy

För att du skall kunna handla varor eller tjänster eller ta del av erbjudanden från Medical Care System MCS AB måste du ge oss vissa uppgifter om dig själv. Medical Care System MCS AB tar ansvar för att dessa uppgifter används på rätt sätt. Denna integritetspolicy redogör för den information som samlas in om dig. […]

Företaget

Företaget

Med lite mer än 30-år i branschen har vi hunnit skaffa oss en stor erfarenhet och förståelse för riskerna med kemiska och termiska olyckor och hur vi bäst kan skydda oss mot dem. Vårt djupa samarbete med såväl Industri som Myndigheter och Sjukvården har skapat ett förtroende för oss som vi är mycket måna om […]

Spill och sanering

Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada? Hur handskas man […]

Fluorvätesyra

Vissa kemikalier är inte bara frätande utan också giftiga. Fluorvätesyra är ett sådant exempel eftersom den innehåller fluoridjoner som kan orsaka stor skada om de tillåts tränga in i kroppen där de binder upp kroppens eget kalcium. Hexafluorine är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk som är speciellt framtagen för att användas mot fluorvätesyra […]

Miljöskyddsprodukter

Sanering och neutralisering av kemiskt spill Miljöskyddsprodukter används vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar. Därför bör personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man […]

Diphoterine ®

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår på kroppen genom kontakt med kemikalier. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har en begränsad förmåga att oskadliggöra kemikalier, vatten kan endast späda ut, vilket gör att det krävs kontinuerlig […]

Sök

Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor