Tänk efter före!

Har du koll på din kemiska riskmiljö? Vet du vilka kemiska risker de nya Li-jon batterierna medför? Är du målare och hanterar vattenglas? Är du tandtekniker och polerar tandhättor? Klicka på rubriken ovan för att läsa mer…

Skär ner på tiden!

Vid kemiska olyckor är varje sekund avgörande. Därför lanserar vi nu vår S-CUT för att snabbt, enkelt och säkert kunna avlägsna kontaminerade kläder. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Förebygg hypotermi med aktiv värme

Genom att förebygga hypotermi förbättras den nödställdes förmåga att tillgodogöra sig behandling och risken för infektioner minskar. Med aktiv värme ökar känslan av välbefinnande vilket minskar oro och stress och risken för chock. Inom Räddningstjänsten är risken för hypotermi (nedkylning) en känd risk vid sköljning/sanering med stora mängder vatten. Räddningstjänsten i Skellefteå har nu utrustat sig […]

Termiska brännskador

Termiska brännskador

Brännskador uppstår på grund av att värme från heta föremål eller vätskor fortplantar sig genom hudlagren, och så länge denna energi kvarstår så kommer skadan att förvärras.   Ögat och hudens uppbyggnad                                               […]

Sök

Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor