NYHETER

Kommentera gärna våra nyheter.

 1. Besök oss på 2018 års Mässor/Konferenser

  Nu har årets mässor och konferenser blivit inplanerade. Under 2018 hittar ni oss på dessa:

   

  7 Mars, Skydd & Säkerhet Stenungsund
  13-16 Mars, Underhållsmässan Göteborg
  28 Mars, Toolsmässa Skärblacka
  28 April, Bygg Bo & Hälsa 2018 Flen
  30-31 Maj, Euroexpo Södertälje
  13-16 Juni, Nordic Burn Meeting Köpenhamn
  22-25 Augusti, NOK Oslo
  12-13 September, Euroexpo Lund
  26 September, Toolsmässan Helsingborg
  24-25 Oktober, Euroexpo Tromsö
  23-25 Oktober, Skydd Stockholms Mässan Älvsjö

   

  Kom gärna och prata med oss!

  Kommentarer inaktiverade för Besök oss på 2018 års Mässor/Konferenser Område: ,

 2. Lämna en kommentar Område:

 3. Besök oss på 2015 års mässor!

   

  4-5 februari – Brandbefälsmötet – Helsingborg, Sverige (Sundspärlan konferenscenter).

  En av Sveriges största mötesplatser för alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige.

   

  5 marsSkyddsmässa – Stenungsund, Sverige (Fregatten)

  Skydd och säkerhets mässa för Skyddsombud. Öppet för allmänheten.

   

  11-12marsHealth & Nurses day 2015 (TTP2015), Helsingfors, Finland (m/s Mariella).

  Företagshälsovårdsdagar för Läkare, FHV och Skyddsombud. Färjan går mellan Helsingfors och Stockholm.

   

  11-12 mars – KEM 2015, Helsingborg, Sweden (Sundspärlan)

  Sveriges största kemkonferens. Riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag, myndigheter, blåljusmyndigheter och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier.

   

  21-22 april – Miljö- och Kemidagarna 2015, Göteborg, Sweden (Clarion Hotel Post)

  Anordnas i samarbete med EcoOnline. På Miljö- och kemidagarna får du möta berörda myndigheter, forskare och representanter från näringslivet som föreläser och informerar om hur kemikalier påverkar oss människor och vår miljö. Du blir uppdaterad med den gällande kemikalielagstiftningen, du får ta del av den senaste forskningen och du får tips och råd om hur du kan förebygga skador och olyckor genom att hantera kemikalier på ett lagenligt och säkert sätt.

   

  28-29 april – Ambulans 2015, Stockholm, Sverige. (Scandic Infracity, Arlanda)

  En nordisk ambulansmässa och prehospital mötesplats för samtliga verksamma inom prehospital akutsjukvård, såväl anställda som studerande. Årets huvudtema är arbetsmiljö och säkerhet.

   

  7-8 Maj – NU dagarna 2015, Stockholm, Sverige (Quality Hotel Globe)

  Nationella utbildningsdagarna för företagssköterskor i Sverige

   

  15-17 september – FLISA 2015, Uddevalla, Sverige (Bohusgården).

  The Federation of Leaders In Swedish Ambulance and Emergency Services.

   

  4-5 novemberEuroExpo 2015, Borlänge, Sverige.

  Industrimässa för Produktions-, el-, drifts-, underhålls-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud på industriföretag.

  Lämna en kommentar Område: , , ,

 4. Vi välkomnar Leila Pynnönen

   

  Leila Pynnönen tillträdde sin tjänst hos oss i juni 2014. Hon kommer att arbeta med att utveckla våra Nordiska Utbildningstjänster liksom att bistå i dialogen gentemot våra Finska kunder.

   

  Leila  är utbildad sjuksköterska  och kommer närmast från Avonova Mälarhälsan där hon arbetat som företagssjuksköterska. Hon har erfarenhet från såväl SOS alarm som lärare på vårdgymnasiet och hennes medicinska och pedagogiska bakgrund är en stor styrka och tillgång i vår ständiga strävan att erbjuda våra kunder så aktuella och intressanta utbildningstjänster som möjligt.

   

  Leilas finska språkkunskaper är också en viktig tillgång för att vi skall kunna bemöta våra befintliga och nya kunder på den finska marknaden på bästa sätt.

   

  Lämna en kommentar Område:

 5. Besök oss på höstens mässor!

  Ni är varmt välkomna att besöka oss på höstens mässor. Välj den som passar er bäst. Väl mött!

  NOK 2014 –   Nordic Congress of Ophthalmology,
  Stockholm, Sverige, 20-23 Augusti. (Stockholm Waterfront Congress Centre)

   

  FLISA 2014 –   Tylösand, Sverige 16-18 September
  The Federation of Leaders In Swedish Ambulance and Emergency Services

   

  Nordic Safety  Expo 2014
  Älvsjö, Sverige,  14-16 Oktober
  Nordens mötesplats för personlig skyddsutrustning

   

  Health Nurses day 2014
  Tampere, Finland, 13-14 November
  Participating together with Skydda Oy

   

  EuroExpo 2014
  Fredrikstad, Norge, 19-20 November

  Lämna en kommentar Område: ,

 6. Kemiska risker med fluorvätesyra – en KRAV utbildning hos Outokumpu

  Att tillverka rostfritt stål är en intensiv industriell process där både hög värme och aggressiva kemikalier är inblandade. Därför är säkerhetsfrågorna topp-prioriterade inom Outokumpu.

   

  Vi har haft förmånen att samarbeta med Outokumpu kring kemiska risker under många år och vår utbildning i Kemiska risker med Fluorvätesyra används framgångsrikt som en KRAV utbildning inom koncernen sedan många år tillbaka. Vi kan med stolthet se hur Outokumpus säkerhets-medvetande och rutiner utvecklats till den mycket höga nivå som är idag. En stor bidragande orsak till det goda resultatet är det personliga engagemang och den höga kompetens som finns i verksamheten på Outokumpu.

   

  ”Jag vet att våra gemensamma insatser lett till att vi lyckats förhindra och undvika ett antal allvarliga olycksfall genom åren med det skyddsarbete vi fått till. Jag är så glad att våra vägar korsades för snart 20 år sedan och jag ångrar inte en sekund.

  Tillsammans har vi fått upp säkerhetskulturen och kunskapen i företaget. Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt och målmedvetet långsiktigt arbete med målbilden att ingen ska behöva göra sig illa. Vi har verkligen förstått de stora risker vi hanterar och vill verkligen förebygga olyckor så att de aldrig uppstår. Det handlar om kunskap och att man har kontroll på riskerna då både människor och teknik ska samverka.”

   

  Källa: Petri Kuusinen, Health Safety Security Manager, Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

  Lämna en kommentar Område:

 7. Hur kan vi bäst ta hänsyn till hela människans behov vid en olycka?

  Väggfasta vattenbaserade översköljnadsduschar och ögonduschar ses av de flesta som en fullgod och bra metod vid behandling av stänk från kemikalier. Endast ett fåtal reflekterar över de begränsningar som dessa traditionella metoder innebär i termer av att tillvarata hela människans behov vid en olycka.

   

  De flesta känner till begreppen Värme, Vila och Varsamhet som viktiga rättesnören för att undvika chock i händelse av olycka. Ändå är det många gånger precis raka motsatsen som vi utsätter den skadade för vid ett omhändertagande. Ett vanligt scenario är att den skadade släpas in i en översköljnadsdusch och hålls kvar där under minst 15 minuter, ofta under ganska omilda former. Ovanpå detta finns stressen, osäkerheten, smärtan och chocken som  ytterligare förvärrar upplevelsen.

   

  I våra utbildningar adresserar vi dessa frågor och ger exempel på metoder som väsentligt förbättrar den nödställdes komfort och upplevelse samtidigt som vi effektiviserar behandlingen.

  Lämna en kommentar Område: