ExpireGuard Button ExpireGuard

Många yrkesgrupper omger sig av kemikalier utan att kanske vara fullt medvetna om allvaret i de kemiska risker som detta medför.

 

Vi på MCS jobbar förebyggande med kemiska olyckor och vårt mål är att ni aldrig skall utsätta er för en kemisk risk utan att ha full koll på vad som gäller. Med rätt kunskap om den kemiska risken, vilka skyddsprodukter som skall användas, och hur vi bäst omhändertar skadade oss i händelse av olycka så skapar vi de bästa förutsättningarna för att helt undvika skador om olyckan ändå skulle vara framme.

 

Vårt nära samarbete med industrin har gett oss värdefull information som vi gärna delar med oss av. Klicka på de olika länkarna nedan för att läsa våra tankar kring tre olika yrkesgrupper/riskområden.