ExpireGuard Button ExpireGuard


Det finns alltid en risk vid behandling med stora mängder vatten att kroppen blir nedkyld. Då försämras funktionen hos kroppens egna organ och ett annat livsfarligt läge kan uppstå (Hypotermi). Försök därför alltid undvika onödig nedkylning av oskadade kroppsdelar. En nedkyld kropp har också en försämrad förmåga att  tillgodogöra sig behandling och medicinering vilket försvårar omhändertagandet ytterligare.

 

Spontant är det inte många som tänker på risken att bli nedkyld eftersom det rör sig om en skada orsakad av värme. Att kyla den skadade kroppsdelen är absolut nödvändigt, men i många fall uppstår också en oönskad nedkylning av övriga kroppsdelar på grund av det stora flödet av vatten som traditionella installationer medför. Med hjälp av Medical Care Spray kan du enkelt koncentrera behandlingen till det skadade området och på så sätt undvika onödig nedkylning.