TERMISKA BRÄNNSKADOR

MEDICAL CARE SPRAY

Termiska brännskador uppstår på grund av att värme från heta föremål eller vätskor fortplantar sig genom hudlagren, och så länge denna energi kvarstår så kommer skadan att förvärras.

Genom att spraya över det skadade området med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen och skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mindre och fler droppar, desto bättre absorptionsförmåga. Vätskan bör ej vara för kall, det vill säga under 10 °C för risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör ej heller vara för varm, det vill säga över 25 °C – då uteblir smärtlindringen.

Företag som använder våra produkter

Skrivet om TERMISKA BRÄNNSKADOR

Medical Care Spray

medical care spray termisk termiska brännskador

För behandling av termiska brännskador, liksom ögon och sårskador

Medical Care Spray är en egenutvecklad Första Hjälpen brännskadespray som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus. Produkten är avsedd för behandling av termiska brännskador över hela kroppen liksom ögon- och sårskador. Den består av ett sprayaggregat som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt kyler det skadade området, och vätskepåsar med isoton steril koksaltlösning (NaCl) 0,9{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1}.

Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.


Undvik hypotermi med en riktad och öppen behandling

HypotermiMed Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelen, och värma resten av kroppen, minimieras risken för hypotermi. Den finfördelade spraydimman medför även en öppen behandling, till skillnad mot värmeabsorberande förband vilka ej bör användas vid större skador på grund av risken för hypotermi, liksom då kemikalier kan vara inblandade. Därför är Medical Care Spray ett bra komplement som  efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikaller. Vid brännskador orsakade av heta kemikalier skall Diphoterine eller Hexafluorine användas först.

Samma behandling på olycksplatsen, som under transport och på sjukhus.

Sjukvårsspray ambulans brännskador termiskaProdukten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö; bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning. Det finns även en förpackning speciellt framtagen som används av ambulanser och sjukvård, se exempel nedan.

Ögon och sårskador

Undvik inflammerade ögon.

I händelse av att partiklar (damm/smuts) kommer i ögonen är det också viktigt att så fort som möjligt spola bort partiklarna med ögonskölj eller en ögondusch, så att de ej skadar hornhinnan och ögat blir inflammerat. För detta ändamål rekommenderar vi Medical Care Sprayburk som kan användas som ögonskölj upprepade gånger och i alla vinklar. Behållaren lämpar sig även mycket väl som ögonskölj för att rensa ögonens och näsans slemhinnor från t.ex. pollen för att lindra allergiska besvär.

För sår och sårvård

Med Medical Care Spray kan du även rengöra sår effektivt liksom lossa sårkompresser som fastnat i såret.

Medical Care Spray är CE märkt och följer standarden EN15154-3/4.

Produkter

Medical Care 1
Medical Care 2
Medical Care 3
Medical Care 4
Medical Care 6

Teknisk info

PRODUKTERVOLYMSPOLTIDREKOMMENDERAS FÖR
FÖRBRUKNINGSDATUM
Medical Care 11Lca 20minTermisk brännskada,
alt. sårvård
3 år från
tillverkningsdatum
Medical Care 2, 3 & 62x1Lca 2x20minTermisk brännskada,
alt. sårvård
3 år från
tillverkningsdatum
Medical Care 42x1Lca 2x20minTermisk brännskada. För
montering i kalla utom- och inomhusmiljöer
3 år från
tillverkningsdatum
Medical Care Sprayburk200mlca 7minFör sårvård, bortsköljning av
damm och smuts i ögonen
samt för lindring av allergiska
besvär i ögon och näsa.
3 år från
tillverkningsdatum

 


Ladda ned

Produktblad Medical Care Spray (Swedish)Ladda ner
Användarinstruktion / Monteringsanvisning (Swedish)Download
Product Leaflet Medical Care Spray (English)Download
Product Leaflet Medical Care Spray (Finnish)Download
Produktblad Medical Care Spray (Norsk)Download
Produktblad Medical Care Spray (Dansk)Download