ExpireGuard Button ExpireGuard

Liksom Industriarbetsgivarnas nollvision jobbar Medical Care System AB i vår vision.

För det är inte en självklarhet idag att man sätter säkerheten först på sin arbetsplats, enligt en ny rapport från ivl Svenska Miljöinstitutet (brister-i-sakerhetskulturen-hindrar-nollvision) är säkerheten fortfarande en fråga om prioritering.

Det här är något som vi på MCS upplever varje dag i vår kontakt med industrin. Man säger å ena sidan att säkerhet är högsta prioritering, samtidigt ser man få människor använda skyddsglasögon trots påbudsskyltar. Vi ser en halvliters koksaltlösning på väggen där man hanterar svavelsyra trots att Arbetsmiljöverket fastslagit att det inte räcker, vi hör åter och åter igen att man aldrig haft en övning där personolycka med kemikalier varit i fokus!

Låt oss hjälpa er att ändra attityd så att du och dina kollegor kommer hem oskadd till era familjer efter en dag på jobbet. Jag hoppas att dessa tider har påmint oss om att vi inte är osårbara och att Industriarbetsgivarnas nollvision för olyckor lyfts fram.

När det gäller skydd och första hjälpen vid termiska och kemiska risker och olyckor har Medical Care System 35 års erfarenhet, kontakta gärna oss för konsultation.

 

Ha en säker dag på jobbet

Med vänlig hälsning Markus Wahren Marknadschef på MCS