UTBILDNING

KEMISKA OCH TERMISKA OLYCKOR

Många investerar i skyddsprodukter för att skydda sig mot kemiska olyckor, men  oavsett hur pass bra skyddsprodukter du har så  medför inte detta några garantier för att en olycka aldrig inträffar, inte heller att en allvarlig skada inte uppstår.
Det bästa sättet att undvika allvarliga skador är att se till så att olyckan aldrig inträffar.  Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå.

Om olyckan ändå skulle vara framme så kan vi med rätt kunskap om den kemiska risken och hur vi använder skyddsprodukterna på rätt sätt,  öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande så att eventuella negativa konsekvenser och skador kan förhindras.

Medical Care System har lite mer än 30-års erfarenhet inom området och vi har specialiserat oss på att identifiera och minimera kemiska och termiska risker oavsett arbetsplats. Vi erbjuder ett unikt utbildningsprogram med tonvikt på såväl de kemiska riskerna i sig, som användarnas attityder och medvetenhet kring dessa.

Företag som använder våra produkter

Skrivet om UTBILDNING

KEMISKA OLYCKOR

Första Hjälpen vid kemiska olyckor och användandet av Diphoterine

grundkursUtbildningen är 3h lång och omfattar både teoretiska och praktiska moment inom området kemiska olyckor och användandet av Diphoterine. Deltagarna får en förståelse för hur en kemisk skada uppstår, hur vi kan göra för att förhindra den, samt hur och när Diphoterine fungerar och hur vi praktiskt går tillväga i en nödsituation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter genomgången kurs erhåller varje kursdeltagare ett utbildningsbevis.

burn• Kemiska risker – var finns de?
• Klassificering, Märkning och Säkerhetsdatablad – inkl. nya krav enl. REACH och CLP
• Vad är DIPHOTERINE?
• Vad är en kemisk brännskada – hur uppstår den, hur påverkas människan,
vilka konsekvenser kan detta få?
• Exempel på kemiska skador
• Behovet av att skydda sig – medvetenhet och attityd, allas ansvar,
vikten av att använda RÄTT skydd för RÄTT ändamål.
• Om olyckan inträffar – Praktiska övningar, Info till sjukhus
• Kunskapstest

FLUORVÄTESYRA

 Första hjälpen vid kemiska olyckor med Fluorvätesyra

hf_utbildningUtbildningen är 3h lång och speciellt inriktad på verksamheter som hanterar Fluorvätesyra, och användandet av Hexafluorine. Deltagarna en grundläggande förståelse för hur en kemisk skada uppstår och hur vi kan göra för att förhindra den och hur vi praktiskt går tillväga i en nödsituation. I denna kurs fokuserar vi på vad det är som gör just Fluorvätesyra så farligt och hur vi på bästa sätt skyddar oss mot den. Deltagarna lär sig hur Hexafluorine fungerar och begränsningarna med traditionella behandlingsmetoder såsom Kalciumglukonat gel. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter genomgången kurs erhåller varje kursdeltagare ett utbildningsbevis.

hexaskylt_s• Kemiska risker – var finns de?
• Klassificering, Märkning och Säkerhetsdatablad – inkl. nya krav enl. REACH och CLP
• Vad är Fluorvätesyra?
• Vad är HEXAFLUORINE?
• Vad är en kemisk brännskada – hur uppstår den, hur påverkas människan,
vilka konsekvenser kan detta få?
• Exempel på skador orsakade av HF, fallstudier
• Behovet av att skydda sig – medvetenhet och attityd, allas ansvar,
vikten av att använda RÄTT skydd för RÄTT ändamål.
• Om olyckan inträffar – Praktiska övningar, Info till sjukhus
• Kunskapstest

ILU

ILUKundunik riskinventering och skräddarsydd utbildning i kemiska olyckor

ILU står för Inventering, Lösning och Utbildning och är en 3h lång skräddarsydd utbildning i kemiska olyckor och användandet av Diphoterine/Hexafluorine. ILU baseras på grundkurserna ovan, men är anpassad efter riskerna i just Er verksamhet.

Medical Care System  genomför inledningsvis en kundunik riskinventering där vi hjälper er att identifierade de kemiska riskerna som finns på Er arbetsplats. Vi dokumenterar och analyserar sedan riskerna och sätter ihop ett komplett utbildningspaket för att utbilda personalen på Ert företag. Med utgångspunkt ifrån riskanalysen kan vi också rekommendera lämplig första-hjälpen utrustning som är skräddarsydd efter Er verksamhet.

stop

 

 

Detta leder till en säker arbetsplats där varje individ tar ansvar för sin egen säkerhet och hälsa.
ILU följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19, och är framtagen för att stödja arbetsgivaren i dennes ansvar vid kemiska arbetsmiljörisker.