Våra värdegrunder

Värdegrunder handlar ytterst om relationer mellan människor. Våra värdegrunder utgör basen för verksamheten. Den beskriver inte bara vad vi står för utan också den framtida inriktningen och strävan efter att utveckla organisationen och verksamheten. Den anger också det förhållningssätt som ska genomsyra hur vi agerar internt och externt. Värdegrunden som finns på vår hemsida och uppsatt i våra lokaler bygger på fyra värdeord:

 

Kvalitet / Quality

Vi levererar i alla sammanhang högsta kvalitét. Ett gott samarbete mellan kollegor och med systerföretag utgör fundament för att skapa en intressant arbetsplats som kan erbjuda kunderna optimala lösningar med högsta kvalitet. Den samlade kompetensen hos oss är väldigt hög så använd kollegor som bollplank och tag hjälp med uppgifter om så krävs. Medarbetarengagemang skapar positivitet, laganda och lönsamhet.

 

Positivitet / Positivity

Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade, så enkelt är det! Ge beröm till kollegor och fokusera på det positiva. Vår målsättning är att skapa en struktur som genomsyras av positivitet. För att nå detta måste vi vara lösningsorienterade och tänka
konstruktivt. Vi är ödmjuka och visar mod genom att både våga be om hjälp och dela med oss av våra kunskaper. Varje medarbetare förväntas agera med stort engagemang och initiativkraft under eget ansvar. Det innebär också att vi vågar göra fel och att vi lär av våra misstag. Vi är alltid viktigare än jag.

 

Prestation / Performance

Vi levererar vad vi lovat! Vi uppträder respektfullt mot vår omgivning, kunder, kollegor och samarbetspartners. Företaget genomsyras av enkla, snabba beslutsvägar där medarbetarna ges stort utrymme att själva påverka sin arbetssituation och att ta egna beslut. Kloka, kompetenta medarbetare gör smarta val. Vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgång.

 

Passion / Passion

Det skall vara kul att gå till jobbet. Det är tillsammans vi gör bra prestationer, skapar arbetsglädje, passion och möjligheter att utvecklas som individer och som företag. Att vi lyckas är inte en persons förtjänst utan hänger på allas medverkan. Kunderna ska uppfatta oss som alerta, serviceinriktade och flexibla. Vi är lagspelare och strävar efter samarbete, sammanhållning och trygghet i laget.