ExpireGuard Button ExpireGuard

Diphoterine ®

För olyckor med kemikalier

Hexafluorine ®

För olyckor med fluorvätesyra

Första Hjälpen

Första Hjälpen vid ögon- och sårskador samt termiska brännskador

Absorbenter

Saneringsvätskor

Personligt skydd

Skyddshandskar

Skyddsoveraller

Skyddsglasögon & visir

Andningsskydd

Hygienartiklar

Specialprodukter

Tillbehör & Reservdelar

Utbildningar

Diphoterine ®

För olyckor med kemikalier

Hexafluorine ®

För olyckor med fluorvätesyra

Första Hjälpen

Första Hjälpen vid ögon- och sårskador samt termiska brännskador

Absorbenter

Saneringsvätskor

Personligt skydd

Skyddshandskar

Skyddsoveraller

Skyddsglasögon & visir

Andningsskydd

Hygienartiklar

Specialprodukter

Tillbehör & Reservdelar

Utbildningar