Diphoterine ®

För olyckor med kemikalier

Hexafluorine ®

För olyckor med fluorvätesyra

Första Hjälpen

Första Hjälpen vid termiska brännskador, ögon- och sårskador

Absorbenter

Saneringsvätskor

Specialprodukter

Tillbehör & Reservdelar

Utbildningar

Diphoterine ®

För olyckor med kemikalier

Hexafluorine ®

För olyckor med fluorvätesyra

Första Hjälpen

Första Hjälpen vid termiska brännskador, ögon- och sårskador

Absorbenter

Saneringsvätskor

Specialprodukter

Tillbehör & Reservdelar

Utbildningar