ExpireGuard Button ExpireGuard

ExpireGuard

Mange bedrifter har utfordringer med å holde styr på sine verneprodukter med utløpsdato.

ExpireGuard løser ikke bare dette dilemmaet, men blir en del av din bedrifts systematiske sikkerhetsarbeid.

Les mer

Velkommen til å oppdage ExpireGuard

ExpireGuard

Mange bedrifter har
utfordringer med å
holde styrpå sine
verneprodukter med
utløpsdato.

ExpireGuard løser ikke bare dette dilemmaet, men blir en del av din bedrifts systematiske sikkerhetsarbeid.

Velkommen til å oppdage
ExpireGuard

Er du en av mange som bruker aggressive kjemikalier på jobben? Sannsynligheten er høy hvis du arbeider i papir-, stål-, livsmiddel- eller glassindustrien, maling, eiendomsforvaltning, rørleggerarbeid, gjenvinning, helsetjenester, laboratorier, dekontaminering eller elektronikkproduksjon. Uansett om det gjelder privat, kommunal eller statlig virksomhet.

Visste du at mindre enn en dråpe visse kjemikalier i ett øyet kan forårsake blindhet etter bare 10 sekunder? 10 sekunder er den omtrentlige tiden det tar å lese denne og forrige setning.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Visste du at en veldig liten mengde flussyre på huden ikke bare kan forårsake alvorlige forbrenninger, men også forårsake hjertestans?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Er du en av mange som anser syrer av forskjellige slag som de farligste? Eller vet du at basiske (alkaliske) kjemikalier er den vanligste årsaken til alvorlig øyeskade?

SIS, Swedish Standard InstituteMedical Care System er medlemmer av SIS, det svenske instituttet for standarder og deltar aktivt i utviklingen av standarden for øye- og kroppsdusjer.

 

KvalitetssystemKvalitet og kundetilfredshet er veldig viktige nøkkelord for oss, og vi er stolte av å være sertifisert i henhold til ISO 9001 (Quality Management) og ISO 13485 (Medical Technology).

 

Sveriges FöretagshälsorMedical Care System er tilknyttet medlem av foreningen Sveriges Företagshälsor. Som organisasjon representerer de alle medlemsbedrifter i kontakt med politikere, næringsmyndigheter og andre beslutningstakere. De driver meningsdannelse om helse og arbeidsliv, og jobber også for god utdanning og høy kompetanse på området.

Hva sier kundene våre?


kemikalieolyckor eliminerats långsiktigt arbete göra sig illa Health Safety Manager Outokumpu Stainless Special Coil Nyby Torshälla
”Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt långsiktigt arbete med målen att ingen ska behöva göra sig illa.”

Petri Kuusinen, Health Safety Manager
Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

 

riskfylld miljö kemiska risken Diphoterine trygghet neutralisera farliga kemikalier kroppen utsatts exponering Räddningstjänsten Östra Götaland
”Vi har en riskfylld miljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss trygghet genom att snabbt kunna oskadliggöra farliga kemikalier oavsett typ eller vilken del av kroppen som utsatts för exponering.”

Lars Persson, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

Del av ChemGuard gruppen – Trygg & sikker kjemikaliehåndtering for alle

Del av ChemGuard gruppen

– Trygg & sikker kjemikaliehåndtering for alle