medical care system diphoterine ögonskölj ögondusch nöddusch hexafluorine första hjälpen första förband

MEDICAL CARE SYSTEM

Vi er en distributør av Diphoterine ® og Hexafluorine ® samt miljøvernprodukter. Vi selger og markedsfører disse produktene i Norden. Medical Care Spray er et førstehjelpsprodukt produsert lokalt av oss i Flen.

Det er aldri for sent å gi de ansatte den absolutt beste beskyttelsen mot kjemiske og termiske skader!

Ett helhetlig syn

som forebygger kjemiske
og termiske ulykker

Identifikasjon – Løsning – Utdanning (ILU)

ILU er en perfekt støtte når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål og være i stand til å identifisere, dokumentere og forhindre ulike kjemiske og termiske ulykkesrisikoer på akkurat din arbeidsplass. Med riktig bevissthet og holdning kan vi sammen forhindre at mange ulykker inntreffer. ILU er et helhetlig konsept.

 

Sanering og nøytralisering av kjemiske utslipp

Absorbenter og dekontamineringsprodukter brukes ved søl av kjemiske, etsende, brennbare og miljøfarlige løsninger. Tradisjonelle absorbenter og miljøvernprodukter skal suge opp og begrense spredningen av utslippet, og fungerer noenlunde bra . Men de har ingen effekt på selve kjemikalie, noe som gjør saneringsarbeidet ekstra risikabelt ettersom kjemikalie fremdeles er aktivt. På samme måte kan det noen ganger være risikofylt å dekontaminere et utslipp fordi du ikke alltid vet innholdet.

 

Våre produkter Trivorex og Safurex har ingen av disse begrensningene. De absorberer og nøytraliserer samtidig.

Vi vil gjerne informere om produktene våre.

Men håper du ikke trenger å bruke dem.

Hvert år blir ett stort antall mennesker utsatt for ulykker ulykker der kjemikalier og høye temperaturer forårsaker alvorlig skade på øyne og hud.

I tillegg til personlig lidelse koster disse ulykkene samfunnet enorme summer. Ikke sjeldent fører de også til livslang funksjonshemning. Mange av ulykkene kunne vært unngått helt ved hjelp av kunnskap og et tydeligere bilde av risikoen. I andre tilfeller kunne skaden blitt redusert eller eliminert fullstendig.

CHEMGUARD-GRUPPEN

Sammen gir vi erfarings- og evidensbasert kunnskap innen proseskjemi, elektrokjemi måleteknologi og personlig beskyttelse til industri, offentlig forvaltning og myndigheter. Gjennom salg av høykvalitets og miljøvennlige produkter sikrer vi kundenes behov.

Vi er en trygg og sikker partner for kunder og leverandører.

 

 

Trygg og sikker kjemikaliehåndtering

for alle

medical care system industri olyckor

Er du en av mange som bruker aggressive kjemikalier på jobben? Sannsynligheten er høy hvis du arbeider i papir-, stål-, livsmiddel- eller glassindustrien, maling, eiendomsforvaltning, rørleggerarbeid, gjenvinning, helsetjenester, laboratorier, dekontaminering eller elektronikkproduksjon. Uansett om det gjelder privat, kommunal eller statlig virksomhet.

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du at mindre enn en dråpe visse kjemikalier i ett øyet kan forårsake blindhet etter bare 10 sekunder? 10 sekunder er den omtrentlige tiden det tar å lese denne og forrige setning.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Visste du at en veldig liten mengde flussyre på huden ikke bare kan forårsake alvorlige forbrenninger, men også forårsake hjertestans?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Er du en av mange som anser syrer av forskjellige slag som de farligste? Eller vet du at basiske (alkaliske) kjemikalier er den vanligste årsaken til alvorlig øyeskade?

medical care system industri olyckor

Er du en av mange som bruker aggressive kjemikalier på jobben? Sannsynligheten er høy hvis du arbeider i papir-, stål-, livsmiddel- eller glassindustrien, maling, eiendomsforvaltning, rørleggerarbeid, gjenvinning, helsetjenester, laboratorier, dekontaminering eller elektronikkproduksjon. Uansett om det gjelder privat, kommunal eller statlig virksomhet.

 

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du at mindre enn en dråpe visse kjemikalier i ett øyet kan forårsake blindhet etter bare 10 sekunder? 10 sekunder er den omtrentlige tiden det tar å lese denne og forrige setning.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Visste du at en veldig liten mengde flussyre på huden ikke bare kan forårsake alvorlige forbrenninger, men også forårsake hjertestans?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Er du en av mange som anser syrer av forskjellige slag som de farligste? Eller vet du at basiske (alkaliske) kjemikalier er den vanligste årsaken til alvorlig øyeskade?

SIS, Swedish Standard InstituteMedical Care System er medlemmer av SIS, det svenske instituttet for standarder og deltar aktivt i utviklingen av standarden for øye- og kroppsdusjer.

 

KvalitetssystemKvalitet og kundetilfredshet er veldig viktige nøkkelord for oss, og vi er stolte av å være sertifisert i henhold til ISO 9001 (Quality Management) og ISO 13485 (Medical Technology).

 

Sveriges FöretagshälsorMedical Care System er tilknyttet medlem av foreningen Sveriges Företagshälsor. Som organisasjon representerer de alle medlemsbedrifter i kontakt med politikere, næringsmyndigheter og andre beslutningstakere. De driver meningsdannelse om helse og arbeidsliv, og jobber også for god utdanning og høy kompetanse på området.

 

 Diphoterine


 
Lær alt om Diphoterine i appen vår!

 

Hva sier kundene våre?


kemikalieolyckor eliminerats långsiktigt arbete göra sig illa Health Safety Manager Outokumpu Stainless Special Coil Nyby Torshälla
”Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt långsiktigt arbete med målen att ingen ska behöva göra sig illa.”

Petri Kuusinen, Health Safety Manager
Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

 

riskfylld miljö kemiska risken Diphoterine trygghet neutralisera farliga kemikalier kroppen utsatts exponering Räddningstjänsten Östra Götaland
”Vi har en riskfylld miljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss trygghet genom att snabbt kunna oskadliggöra farliga kemikalier oavsett typ eller vilken del av kroppen som utsatts för exponering.”

Lars Persson, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

Del av ChemGuard gruppen – Trygg & sikker kjemikaliehåndtering for alle

Del av ChemGuard gruppen

– Trygg & sikker kjemikaliehåndtering for alle