Det är aldrig försent att ge er personal det absolut bästa
skyddet mot kemiska och termiska skador!

En helhetssyn

Som förebygger kemiska
och termiska olyckor

ILU är ett perfekt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor och att kunna identifiera, dokumentera och förebygga de olika kemiska och termiska olycksriskerna på just din arbetsplats. Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå. ILU är ett helhetskoncept.

 

Sanering och neutralisering av kemiskt spill

Vi vill gärna informera om våra produkter.

Men hoppas att du inte behöver använda dom.

varje år råkar ett stort antal människor ut för olyckor där kemikalier och hög temperatur orsakar svåra skador i ögon och på hud.

Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället. Inte sällan leder de även till livslånga handikapp. Många av olyckorna hade kunnat undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna. I andra fall kunde skadorna ha mildrats eller eliminerats helt.

 

Trygg och säker kemikaliehantering

för alla

medical care system industri olyckor

Är du själv en av många som använder aggressiva kemikalier i arbetet? Sannolikheten är stor om du arbetar inom pappers-, stål-, livsmedels- eller glasindustri, måleri, fastighetsskötsel, VVS, återvinning, vård, laboratorier, sanering eller elektroniktillverkning. Oavsett om det gäller privat, kommunal eller statlig verksamhet.

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du att mindre än en droppe av vissa kemikalier i ett öga kan orsaka blindhet efter bara 10 sekunder? 10 sekunder är den ungefärliga tiden det tar att läsa denna och föregående mening.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Kände du till att en mycket liten mängd av fluorvätesyra på huden inte bara kan ge allvarliga frätskador utan även kan orsaka hjärtstopp?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Är du en av många som betraktar syror av olika slag som farligast? Eller känner du till att basiska (alkaliska) kemikalier är den vanligaste orsaken till allvarliga ögonskador?

medical care system industri olyckor

Är du själv en av många som använder aggressiva kemikalier i arbetet? Sannolikheten är stor om du arbetar inom pappers-, stål-, livsmedels- eller glasindustri, måleri, fastighetsskötsel, VVS, återvinning, vård, laboratorier, sanering eller elektroniktillverkning. Oavsett om det gäller privat, kommunal eller statlig verksamhet.

 

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du att mindre än en droppe av vissa kemikalier i ett öga kan orsaka blindhet efter bara 10 sekunder? 10 sekunder är den ungefärliga tiden det tar att läsa denna och föregående mening.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Kände du till att en mycket liten mängd av fluorvätesyra på huden inte bara kan ge allvarliga frätskador utan även kan orsaka hjärtstopp?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Är du en av många som betraktar syror av olika slag som farligast? Eller känner du till att basiska (alkaliska) kemikalier är den vanligaste orsaken till allvarliga ögonskador?

Trygg och Säker kemikaliehantering för alla!

Trygg och Säker kemikaliehantering för alla!

Liksom Industriarbetsgivarnas nollvision jobbar Medical Care System AB i vår vision. För det är inte en självklarhet idag att man sätter säkerheten först på sin arbetsplats, enligt en ny rapport från ivl Svenska Miljöinstitutet...

läs mer
Kemiska risker inom livsmedelsindustrin – Webbinarium

Kemiska risker inom livsmedelsindustrin – Webbinarium

Anmäl dig nedan eller klicka här!   Webbinariet fokuserar på att belysa de risker som finns inom livsmedelsindustrin genom att våra talare berättar om sin verklighet. Vi kommer att prata om vilka risker som finns och vilka arbetsmiljöförbättringar som de olika...

läs mer

SIS, Swedish Standard InstituteMedical Care System är medlemmar i SIS, Svenska Institutet för Standarder och deltar aktivt i utvecklandet av standarden för ögon- och kroppsduschar.

 

KvalitetssystemKvalitet och kundnöjdhet är mycket viktiga ledord för oss och vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 13485 (Medicinteknik).

 

Sveriges FöretagshälsorMedical Care System är associerad medlem i föreningen Sveriges Företagshälsor. Som organisation företräder dem alla medlemsföretag i kontakt med politiker, myndigheter näringsliv och andra beslutsfattare. De bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv och verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området.

 

 Diphoterine


 
Lär dig allt om Diphoterine i vår app!

 

Vad säger våra kunder?


kemikalieolyckor eliminerats långsiktigt arbete göra sig illa Health Safety Manager Outokumpu Stainless Special Coil Nyby Torshälla
”Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt långsiktigt arbete med målen att ingen ska behöva göra sig illa.”

Petri Kuusinen, Health Safety Manager
Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

 

riskfylld miljö kemiska risken Diphoterine trygghet neutralisera farliga kemikalier kroppen utsatts exponering Räddningstjänsten Östra Götaland
”Vi har en riskfylld miljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss trygghet genom att snabbt kunna oskadliggöra farliga kemikalier oavsett typ eller vilken del av kroppen som utsatts för exponering.”

Lars Persson, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

En del av ChemGuard gruppen – ”Trygg & säker kemikaliehantering för alla”

En del av ChemGuard gruppen

– Trygg & säker kemikaliehantering för alla