medical care system diphoterine ögonskölj ögondusch nöddusch hexafluorine första hjälpen första förband

MEDICAL CARE SYSTEM

Vi är distributör av Diphoterine ® och Hexafluorine ® samt miljöskyddsprodukter. Vi säljer och marknadsför dessa produkter i de nordiska länderna. Medical Care Spray är en första hjälpen produkt som tillverkas lokalt hos oss i Flen.

Det är aldrig försent att ge er personal det absolut bästa skyddet mot kemiska och termiska skador!

kemiska olyckor siew diphoterine medical care system

Kemiska olyckor

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår vid stänk från kemikalier. Därför gäller det att snabbt oskadliggöra den aggressiva produkten. Till skillnad från vatten kan Diphoterine ® och Hexafluorine ® omedelbart oskadliggöra kemikalien innan den hinner orsaka en bestående skada. Diphoterine ® fungerar mot alla kemiska produkter, medan Hexafluorine ® är speciellt framtagen mot Fluorvätesyra. Båda produkterna kan användas i ögon, öron, svalg och på hud.

medical care system termisk brännskada brännskador spray

Termisk brännskada

En termisk brännskada uppstår på grund av att värme från heta föremål eller vätskor fortplantar sig genom hudlagren, och så länge denna energi kvarstår så kommer skadan att förvärras. Medical Care Spray är en egenutvecklad Första Hjälpen-spray för effektiv behandling av termiska brännskador över hela kroppen liksom för ögon- och sårskador och som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till medicinsk behandling på sjukhus.

Identifiering – Lösning – Utbildning (ILU)

ILU är ett perfekt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor och att kunna identifiera, dokumentera och förebygga de olika kemiska och termiska olycksriskerna på just din arbetsplats. Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå. ILU är ett helhetskoncept.

sanering spill saneringsvätska miljö medical care system

Sanering och neutralisering av kemiskt spill

Vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar måste personer på olycksplatsen omedelbart kunna svara på följande frågor: Vad består spillet av? Hur stoppar man spridning av lösningen? Hur neutraliserar man spillet? Hur sanerar man spillet? Hur skyddar man människor vid olycksplatsen? Hur förhindrar man att miljön runt omkring tar skada? Hur handskas man med reaktioner och föroreningar som kan uppstå?

Vi vill gärna informera om våra produkter.

Men hoppas att du inte behöver använda dom.

varje år råkar ett stort antal människor ut för olyckor där kemikalier och hög temperatur orsakar svåra skador i ögon och på hud.

Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället. Inte sällan leder de även till livslånga handikapp. Många av olyckorna hade kunnat undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna. I andra fall kunde skadorna ha mildrats eller eliminerats helt.

ChemGuard-gruppen

Tre bolag   -en-   Vision

Vi tillhandahåller tillsammans erfarenhets- och evidensbaserad kunskap inom processkemi, mätteknik samt personligt skydd till industri, offentlig förvaltning och myndigheter. Genom försäljning av högpresterande och miljöanpassade produkter säkerställer vi kundernas behov.

Vi är en trygg och säker partner för kunder och leverantörer.

medical care system industri olyckor

Är du själv en av många som använder aggressiva kemikalier i arbetet? Sannolikheten är stor om du arbetar inom pappers-, stål-, livsmedels- eller glasindustri, måleri, fastighetsskötsel, VVS, återvinning, vård, laboratorier, sanering eller elektroniktillverkning. Oavsett om det gäller privat, kommunal eller statlig verksamhet.

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du att mindre än en droppe av vissa kemikalier i ett öga kan orsaka blindhet efter bara 10 sekunder? 10 sekunder är den ungefärliga tiden det tar att läsa denna och föregående mening.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Kände du till att en mycket liten mängd av fluorvätesyra på huden inte bara kan ge allvarliga frätskador utan även kan orsaka hjärtstopp?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Är du en av många som betraktar syror av olika slag som farligast? Eller känner du till att basiska (alkaliska) kemikalier är den vanligaste orsaken till allvarliga ögonskador?

”Trygg och säker kemikaliehantering för alla” – En del av ChemGuard gruppen

Introduktionserbjudande utbildning

Introduktionserbjudande utbildning

Då Medical Care är nybliven Associerad Partner på Sveriges Företagshälsor så har vi satt ihop ett introduktionserbjudande till er som är medlemmar.  Detta erbjudande är en utbildning i Kemiska och Termiska risker och olyckor. Utbildningen sker online via Microsoft...

läs mer
Sofia Östling, ekonomi

Sofia Östling, ekonomi

Den här gången har jag Sofia Östling fått uppdrag att skriva några rader: Började arbeta här på MCS januari 2019 igen efter några år på annat håll. Jag jobbade här mellan åren 2000 & 2011, men nu med ny ägare och jag har andra arbetsuppgifter, än vad jag hade då....

läs mer
Associerad samarbetspartner med ”Sveriges Företagshälsor”

Associerad samarbetspartner med ”Sveriges Företagshälsor”

Medical Care System har blivit associerad medlem i föreningen Sveriges Företagshälsor, företagshälsovårdens branschorganisation i Sverige. Detta samarbete innebär att vi har möjlighet att träffa och kommunicera med branschen som helhet samt med andra associerade...

läs mer
Det som inte händer oss… Kan hända i stressade situationer.

Det som inte händer oss… Kan hända i stressade situationer.

Det är många som tänker att de inte har tid att prata annan säkerhet på företagen än hur man ska hantera Covid19-spridningen i dagsläget. Där skulle jag vilja lägga in en brasklapp att det är speciellt nu som man bör se över vilka andra säkerhetsrutiner och skydd som...

läs mer

SIS, Swedish Standard Institute


Medical Care System SIS Svenska Institutet för Standarder ögonduschar kroppsduschar.

Medical Care System är medlemmar i SIS, Svenska Institutet för Standarder och deltar aktivt i utvecklandet av standarden för ögon- och kroppsduschar.

 

Sveriges Företagshälsor


medical care system sveriges företags hälsor

Medical Care System är associerad medlem i föreningen Sveriges Företagshälsor. Som organisation företräder dem alla medlemsföretag i kontakt med politiker, myndigheter näringsliv och andra beslutsfattare. De bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv och verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området.

 

app store diphoterine kemi kemiska olyckor syror baser Diphoterine


Lär dig allt om Diphoterine i vår app!

 

Vad säger våra kunder?


kemikalieolyckor eliminerats långsiktigt arbete göra sig illa Health Safety Manager Outokumpu Stainless Special Coil Nyby Torshälla
”Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt långsiktigt arbete med målen att ingen ska behöva göra sig illa.”

Petri Kuusinen, Health Safety Manager
Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

 

riskfylld miljö kemiska risken Diphoterine trygghet neutralisera farliga kemikalier kroppen utsatts exponering Räddningstjänsten Östra Götaland
”Vi har en riskfylld miljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss trygghet genom att snabbt kunna oskadliggöra farliga kemikalier oavsett typ eller vilken del av kroppen som utsatts för exponering.”

Lars Persson, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

Evenemang


 

Kommande evenemang

  1. Skydd, Älvsjö

    20 oktober, 2020 - 22 oktober, 2020