medical care system diphoterine ögonskölj ögondusch nöddusch hexafluorine första hjälpen första förband

MEDICAL CARE SYSTEM

Vi är distributör av Diphoterine ® och Hexafluorine ® samt miljöskyddsprodukter. Vi säljer och marknadsför dessa produkter i de nordiska länderna. Medical Care Spray är en första hjälpen produkt som tillverkas lokalt hos oss i Flen.

Det är aldrig försent att ge er personal det absolut bästa skyddet mot kemiska och termiska skador!

En helhetssyn

Som förebygger kemiska
och termiska olyckor

Identifiering – Lösning – Utbildning (ILU)

ILU är ett perfekt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor och att kunna identifiera, dokumentera och förebygga de olika kemiska och termiska olycksriskerna på just din arbetsplats. Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå. ILU är ett helhetskoncept.

sanering spill saneringsvätska miljö medical care system

Sanering och neutralisering av kemiskt spill

Absorbenter och saneringsprodukter används vid spill av kemiska, frätande, lättantändliga och miljöfarliga lösningar. Traditionella absorbenter och miljöskyddsprodukter ska suga upp och begränsa spillets utbredning, vilket fungerar sådär bra. De har ingen effekt mot själva kemikalien vilket gör saneringsarbetet extra riskfyllt då kemikalien fortfarande är aktiv. Likaså kan det ibland vara riskfyllt att sanera ett spill eftersom man inte alltid känner till dess innehåll.

Våra produkter Trivorex och Safurex har inga av dessa begränsningar. De absorberar och neutraliserar samtidigt.

Vi vill gärna informera om våra produkter.

Men hoppas att du inte behöver använda dom.

varje år råkar ett stort antal människor ut för olyckor där kemikalier och hög temperatur orsakar svåra skador i ögon och på hud.

Utöver personligt lidande, kostar dessa olyckor enorma belopp för samhället. Inte sällan leder de även till livslånga handikapp. Många av olyckorna hade kunnat undvikas helt med hjälp av kunskap och en tydligare bild av riskerna. I andra fall kunde skadorna ha mildrats eller eliminerats helt.

ChemGuard-gruppen

TRE BOLAG   -EN-   VISION

Vi tillhandahåller tillsammans erfarenhets- och evidensbaserad kunskap inom processkemi, mätteknik samt personligt skydd till industri, offentlig förvaltning och myndigheter. Genom försäljning av högpresterande och miljöanpassade produkter säkerställer vi kundernas behov.

Vi är en trygg och säker partner för kunder och leverantörer.

medical care system industri olyckor

Är du själv en av många som använder aggressiva kemikalier i arbetet? Sannolikheten är stor om du arbetar inom pappers-, stål-, livsmedels- eller glasindustri, måleri, fastighetsskötsel, VVS, återvinning, vård, laboratorier, sanering eller elektroniktillverkning. Oavsett om det gäller privat, kommunal eller statlig verksamhet.

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du att mindre än en droppe av vissa kemikalier i ett öga kan orsaka blindhet efter bara 10 sekunder? 10 sekunder är den ungefärliga tiden det tar att läsa denna och föregående mening.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Kände du till att en mycket liten mängd av fluorvätesyra på huden inte bara kan ge allvarliga frätskador utan även kan orsaka hjärtstopp?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Är du en av många som betraktar syror av olika slag som farligast? Eller känner du till att basiska (alkaliska) kemikalier är den vanligaste orsaken till allvarliga ögonskador?

medical care system industri olyckor

Är du själv en av många som använder aggressiva kemikalier i arbetet? Sannolikheten är stor om du arbetar inom pappers-, stål-, livsmedels- eller glasindustri, måleri, fastighetsskötsel, VVS, återvinning, vård, laboratorier, sanering eller elektroniktillverkning. Oavsett om det gäller privat, kommunal eller statlig verksamhet.

 

medical care system droppe stänk skvätt kemikalie kemikalier

Visste du att mindre än en droppe av vissa kemikalier i ett öga kan orsaka blindhet efter bara 10 sekunder? 10 sekunder är den ungefärliga tiden det tar att läsa denna och föregående mening.

medical care system fluorvätesyra hjärtat kalcium

Kände du till att en mycket liten mängd av fluorvätesyra på huden inte bara kan ge allvarliga frätskador utan även kan orsaka hjärtstopp?

medical care system kemikalier kemikalie olycka stänk

Är du en av många som betraktar syror av olika slag som farligast? Eller känner du till att basiska (alkaliska) kemikalier är den vanligaste orsaken till allvarliga ögonskador?

”Trygg och säker kemikaliehantering för alla” – En del av ChemGuard gruppen

”Trygg och säker kemikaliehantering för alla”

En del av ChemGuard gruppen

Anette Lundborg, produktion

Anette Lundborg, produktion

Under 2007 hittade Anette Medical Care System av en ren slump, och jobbar idag främst med produktion men har även administrativa uppdrag som att hålla koll på utbildningsregistret samt att skriva följesedlar. "Mitt namn är Anette Lundborg och har jobbat i företaget...

läs mer
Medical Care System öppnar dotterbolag i Norge!

Medical Care System öppnar dotterbolag i Norge!

Jeg heter Esben Solberg er vel det som Svenskene kaller «en Norbagge» og drevet lenge på som Sikkerhetsrådgiver innen kjemikaliebransjen med håndtering av farlige stoffer. Medical Care System AB ble introdusert for meg for mange år siden og jeg fikk kontakt med Hans...

läs mer
Introduktionserbjudande utbildning

Introduktionserbjudande utbildning

Då Medical Care är nybliven Associerad Partner på Sveriges Företagshälsor så har vi satt ihop ett introduktionserbjudande till er som är medlemmar.  Detta erbjudande är en utbildning i Kemiska och Termiska risker och olyckor. Utbildningen sker online via Microsoft...

läs mer

SIS, Swedish Standard Institute


Medical Care System SIS Svenska Institutet för Standarder ögonduschar kroppsduschar.

Medical Care System är medlemmar i SIS, Svenska Institutet för Standarder och deltar aktivt i utvecklandet av standarden för ögon- och kroppsduschar.

 

Kvalitetssystem


Kvalitet och kundnöjdhet är mycket viktiga ledord för oss och vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 13485 (Medicinteknik).

 

Sveriges Företagshälsor


Medical Care System är associerad medlem i föreningen Sveriges Företagshälsor. Som organisation företräder dem alla medlemsföretag i kontakt med politiker, myndigheter näringsliv och andra beslutsfattare. De bedriver opinionsbildning kring hälsa och arbetsliv och verkar också för god utbildning och hög kompetens inom området.

 

 Diphoterine


 

Lär dig allt om Diphoterine i vår app!

 

Vad säger våra kunder?


kemikalieolyckor eliminerats långsiktigt arbete göra sig illa Health Safety Manager Outokumpu Stainless Special Coil Nyby Torshälla
”Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt långsiktigt arbete med målen att ingen ska behöva göra sig illa.”

Petri Kuusinen, Health Safety Manager
Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla

 

riskfylld miljö kemiska risken Diphoterine trygghet neutralisera farliga kemikalier kroppen utsatts exponering Räddningstjänsten Östra Götaland
”Vi har en riskfylld miljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss trygghet genom att snabbt kunna oskadliggöra farliga kemikalier oavsett typ eller vilken del av kroppen som utsatts för exponering.”

Lars Persson, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

Evenemang


 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.