Hexafluorine ®

Hexafluorine ® är en unik första hjälpen sköljvätska som är speciellt framtagen för att användas mot fluorvätesyra eller föreningar som innehåller fluoridjoner. Den är verksam mot alla syror och har även förmågan att snabbt oskadliggöra den giftiga fluoridjonen som annars kan orsaka stor skada om den tillåts tränga in i kroppen där den binder bl.a. kalcium.

R

För behandling vid olyckor med fluorvätesyra.

R

CE märkt medicinteknisk produkt.

R

Uppfyller kraven som ersättare till fasta ögon- och nödduschar enligt EN 15154-3/4.

R

Oskadliggör snabbt både den frätande syran och den toxiska fluoridjonen.

R

Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan, i hörselgången och på öppna sår.

R

För engångsbruk.

R

Hållbarhet 2 år.

En dubbel räddare

Tack vare den hypertona* egenskapen hos Hexafluorine ® så förhindras penetrationen av den skadliga kemikalien samtidigt drar Hexafluorine ® ut redan penetrerad kemikalie från vävnaden. Dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. Om man är osäker på om Första Hjälpen omhändertagandet varit fullständigt, eller om påbörjandet av sköljningen fördröjts, så kan applicering av Kalciumglukonat Gel / HF Antidote Gel vara lämplig som ett nästa steg.

* Hyperton: Hexafluorine ® drar till sig vätska ut ur den mänskliga vävnaden.

Kalciumglukonatgel

Kalciumglukonat används traditionellt av sjukhus och industri som antidot (motgift) vid hudexponering/förgiftning av fluorvätesyra. Behandlingen syftar primärt till att tillföra kroppen extra kalcium för att motverka den obalans som uppstår då fluoridjoner tränger in i kroppen och binder till sig kroppens eget kalcium.

OBS: Endast för utvärtes bruk, får ej användas i ögon.

Dokumentation

Svenska

Hexafluorine Produktblad Ladda ner
Hexafluorine Säkerhetsdatablad (SDS) Ladda ner
Hexafluorine SköljinstruktionLadda ner
Montering av Diphoterine/Hexafluorine Påse 500mlLadda ner
Öppnande av Flaska 500mlLadda ner
Användning av DAP 5L Ladda ner
Utbyte av DAP 5LLadda ner
LOT kontroll DAP 5LLadda ner

English

Hexafluorine & Diphoterine - Hospital BrochureDownload
Hexafluorine Product Leaflet Download
Hexafluorine Rinsing ProtocolDownload
Hexafluorine MSDS - Material Safety Data SheetDownload
DAP 5L ExchangeDownload

Suomi

Hexafluorine Product LeafletDownload
Hexafluorine KäyttöojeDownload
Hexafluorine SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload
Diphoterine/Hexafluorine 500ml pussin asennusDownload
Käyttöohje Pullo 500ml avaamisenDownload
DAP 5L käyttöohjeetDownload

Norsk

Hexafluorine ProduktbladDownload
Hexafluorine BrukerinstruksjonDownload
Hexafluorine SDB HMS-Datablad Download

Dansk

Hexafluorine ProduktbladDownload
Hexafluorine Anvendelse instruktionDownload
Hexafluorine SDB SikkerhedsdatabladDownload

Svenska

Kalciumglukonat AnvändarinstruktionLadda ned
Kalciumglukonat Gel SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Calcium Gluconate Gel Product LeafletDownload
Calcium Gluconate Gel User Manual Download
Calcium Gluconate Gel MSD - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Kalsiumglukonaatti Product LeafletDownload
Kalsiumglukonaatti KäyttöojeDownload
Kalsiumglukonaatti SDB - Käyttöturvallisuustiedote Download

Norsk

Kalciumglukonat Gel ProduktbladDownload
Kalciumglukonat Gel SDB - HMS-DatabladDownload
Kalciumglukonat Gel BrukerinstruksjonDownload

Dansk

Kalciumglukonat Gel ProduktbladDownload
Kalciumglukonat Gel SDB - SikkerhedsdatabladDownload