Hexafluorine

Första Hjälpen vid kemiska olyckor med flourvätesyra

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien.

 

Med en omedelbar oskadliggörande effekt hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder oskadliggörs, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel.

 


 

Klicka här för komplett lista på kemikalier testade med Diphoterine och HexafluorineEN DUBBEL RÄDDARE

Hexafluorine ® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk som är speciellt framtagen för att användas mot Fluorvätesyra eller föreningar som innehåller fluorvätesyra. Den är verksam mot alla syror men har även förmågan att snabbt oskadliggöra den giftiga Fluoridjonen som annars kan orsaka stor skada om den tillåts tränga in i kroppen där den binder bl.a. kalcium. Tack vare den hypertona* egenskapen hos Hexafluorine ® så förhindras också penetration av den skadliga kemikalien och hjälper samtidigt till att dra ut redan penetrerad kemikalie från vävnaden. Dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. Om man är osäker på om Första Hjälpen omhändertagandet varit fullständigt, eller om påbörjandet av sköljningen fördröjts, kan fluoridjoner ha trängt in i kroppen och då är applicering av ett motgift i form av Kalciumglukonat gel / HF Antidote Gel lämpligt som nästa steg.

 

KALCIUMGLUKONAT GEL

Kalciumglukonat används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid hudexponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Behandlingen syftar primärt till att tillföra kroppen extra kalcium för att motverka den obalans som uppstår då fluoridjoner tränger in i kroppen och binder till sig kroppens eget kalcium. OBS: Endast för utvärtes bruk, får ej användas i ögon.

 

 

SNABBFAKTAhexafluorine dap flaska ögonskölj ögondusch spolvätska

– För behandling vid kemiska olyckor med Fluorvätesyra.
– CE märkt medicinteknisk produkt.
– Godkänd ersättare till fasta ögon- och nödduschar enligt EN15154-3/4.
– Oskadliggör snabbt både den frätande syran och den toxiska fluoridjonen.
– Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan och i hörselgången.

– För engångsbruk.

– Hållbarhet 2 år.

 

Tel: 0157-131 31
www.medicalcare.se

”DE FLESTA OLYCKOR

HÄNDER INTE, VI LÅTER

DEM HÄNDA…”

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning.

 

* Hyperton: Hexafluorine drar till sig vätska ut ur den mänskliga vävnaden.

 

 

Hexafluorine Dap
Hexafluorine Sköljstation
Hexafluorine Flaska
Hexafluorine Påse
Kalciumglukonat gel burk
Kalciumglukonat gel tub

 

Dokumentation

Svenska

Hexafluorine Info sign (Swe/Eng)Download
Hexafluorine Produktblad Ladda ner
Hexafluorine SköljinstruktionLadda ner
Hexafluorine SDB-SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Hexafluorine & Diphoterine - Hospital BrochureDownload
Hexafluorine Product Leaflet Download
Hexafluorine Rinsing ProtocolDownload
Hexafluorine MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Hexafluorine Product LeafletDownload
Hexafluorine KäyttöojeDownload
Hexafluorine SDB KäyttöturvallisuustiedoteDownload

Norsk

Hexafluorine ProduktbladDownload
Hexafluorine BrukerinstruksjonDownload
Hexafluorine SDB HMS-Datablad Download

Dansk

Hexafluorine ProduktbladDownload
Hexafluorine Anvendelse instruktionDownload
Hexafluorine SDB SikkerhedsdatabladDownload

Företag som använder våra produkter

Skrivet om Hexafluorine