Hexafluorine ®

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har en begränsad förmåga att oskadliggöra kemikalier, vatten kan endast späda ut, vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet från kemikalien.
Med en omedelbar oskadliggörande effekt hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder oskadliggörs, samtidigt förenklas den efterföljande saneringen av ytor och materiel.

 

Klicka här för komplett lista på kemikalier testade med Diphoterine ® och Hexafluorine ®

 

En dubbel räddare

Hexafluorine ® är en unik Första Hjälpen sköljvätska som är speciellt framtagen för att användas mot fluorvätesyra eller föreningar som innehåller fluoridjoner. Den är verksam mot alla syror och har även förmågan att snabbt oskadliggöra den giftiga fluoridjonen som annars kan orsaka stor skada om den tillåts tränga in i kroppen där den binder bl.a. kalcium. Tack vare den hypertona* egenskapen hos Hexafluorine ® så förhindras penetrationen av den skadliga kemikalien samtidigt drar Hexafluorine ® ut redan penetrerad kemikalie från vävnaden. Dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. Om man är osäker på om Första Hjälpen omhändertagandet varit fullständigt, eller om påbörjandet av sköljningen fördröjts, så kan applicering av Kalciumglukonat Gel / HF Antidote Gel vara lämplig som ett nästa steg.

* Hyperton: Hexafluorine ® drar till sig vätska ut ur den mänskliga vävnaden.

 

Kalciumglukonatgel

Kalciumglukonat används traditionellt av sjukhus och industri som antidot (motgift) vid hudexponering/förgiftning av fluorvätesyra. Behandlingen syftar primärt till att tillföra kroppen extra kalcium för att motverka den obalans som uppstår då fluoridjoner tränger in i kroppen och binder till sig kroppens eget kalcium.

OBS: Endast för utvärtes bruk, får ej användas i ögon.

 

 

Snabbfaktahexafluorine dap flaska ögonskölj ögondusch spolvätska

– För behandling vid olyckor med fluorvätesyra.

– CE märkt medicinteknisk produkt.

– Uppfyller kraven som ersättare till fasta ögon- och nödduschar enligt EN15154-3/4.

– Oskadliggör snabbt både den frätande syran och den toxiska fluoridjonen.

– Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan, i hörselgången och på öppna sår.

– För engångsbruk.

– Hållbarhet 2 år.

 

Tel: 0157-131 31
www.medicalcare.se

”DE FLESTA OLYCKOR

HÄNDER INTE, VI LÅTER

DEM HÄNDA…”

 

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning.

 

 

Dokumentation

Svenska

Hexafluorine Produktblad Ladda ner
Hexafluorine Säkerhetsdatablad (SDS) Ladda ner
Hexafluorine Sköljinstruktion Ladda ner
Montering av Diphoterine/Hexafluorine Påse 500ml Ladda ner
Öppnande av Flaska 500ml Ladda ner
Användning av DAP 5L Ladda ner
Utbyte av DAP 5L Ladda ner
LOT kontroll DAP 5L Ladda ner

English

Hexafluorine & Diphoterine - Hospital Brochure Download
Hexafluorine Product Leaflet Download
Hexafluorine Rinsing Protocol Download
Hexafluorine MSDS - Material Safety Data Sheet Download
DAP 5L Exchange Download

Suomi

Hexafluorine Product Leaflet Download
Hexafluorine Käyttöoje Download
Hexafluorine SDB Käyttöturvallisuustiedote Download
Diphoterine/Hexafluorine 500ml pussin asennus Download
Käyttöohje Pullo 500ml avaamisen Download
DAP 5L käyttöohjeet Download

Norsk

Hexafluorine Produktblad Download
Hexafluorine Brukerinstruksjon Download
Hexafluorine SDB HMS-Datablad Download

Dansk

Hexafluorine Produktblad Download
Hexafluorine Anvendelse instruktion Download
Hexafluorine SDB Sikkerhedsdatablad Download

Svenska

Kalciumglukonat Användarinstruktion Ladda ned
Kalciumglukonat Gel Säkerhetsdatablad Ladda ner

English

Calcium Gluconate Gel Product Leaflet Download
Calcium Gluconate Gel User Manual Download
Calcium Gluconate Gel MSD - Material Safety Data Sheet Download

Suomi

Kalsiumglukonaatti Product Leaflet Download
Kalsiumglukonaatti Käyttöoje Download
Kalsiumglukonaatti SDB - Käyttöturvallisuustiedote Download

Norsk

Kalciumglukonat Gel Produktblad Download
Kalciumglukonat Gel SDB - HMS-Datablad Download
Kalciumglukonat Gel Brukerinstruksjon Download

Dansk

Kalciumglukonat Gel Produktblad Download
Kalciumglukonat Gel SDB - Sikkerhedsdatablad Download