ExpireGuard Button ExpireGuard

Företaget

Med lite mer än 30-år i branschen har vi hunnit skaffa oss en stor erfarenhet och förståelse för riskerna med kemiska och termiska olyckor och hur vi bäst kan skydda oss mot dem. Vårt djupa samarbete med såväl Industri som Myndigheter och Sjukvården har skapat ett förtroende för oss som vi är mycket måna om att vårda och utveckla ytterligare. Tack alla Ni som bidrar till en löpande dialog kring dessa risker och som vågar att ställa alla de frågor som utvecklar både Er och oss själva.

Medical Care System är ett familjeföretag som bildades 1985 av Hans-Göran Ericsson. I sitt dåvarande yrke som ambulanssjuksköterska och även verksam som utbildare inom katastrofmedicin insåg Hans-Göran bristerna i att kunna behandla termiska brännskador effektivt under transport till sjukhus. Då föddes idén till vår egenutvecklade brännskadespray ”Medical Care Spray”. Produkten har sedan dess vidareutvecklats och består i dagsläget av ett flertal olika paketlösningar för att passa såväl Ambulanssjukvården som Industriernas specifika behov effektiva Första-Hjälpen produkter.

År 1996 inträffade ett stort utsläpp av Fluorvätesyra i Torshälla i Sverige. Vid utvärderingen av denna olycka framkom att både industrin och sjukvården hade bristfälliga kunskaper och rutiner i händelse av kemiska olycka. Medical Care System gjorde det då till ett av våra viktigaste långsiktiga mål att förbättra kunskapen och inställningen till kemiska risker hos alla berörda parter. Syftet är att minimera både riskerna och olyckorna och samtidigt erbjuda effektiva Första-Hjälpen produkter för att kunna undvika allvarliga skador om olyckan ändå skulle vara framme.

Idag ingår Medical Care System som dotterföretag i ChemGuard-gruppen: Trygg och säker kemikaliehantering för alla.

 

Medical Care System Mission

 

Vi erbjuder ett unikt förstahjälpen sortiment för att behandla kemiska och termiska skador samt produkter för sanering av kemiskt spill. Produkterna används när olyckan inträffat, våra kunder skall därför vara trygga med att de har marknadens effektivaste förstahjälpen produkter.

 

 

Affärsidé

Medical Care System MCS AB framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första-Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Medical Care System MSC AB genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka.

ChemGuard-gruppen

Medical Care System tillhör ChemGuard-gruppen tillsammans med Ytteknik QP3 och Scandinovata.

ChemGuard-gruppen tillhandahåller tillsammans erfarenhets- och evidensbaserad kunskap inom processkemi, mätteknik samt personligt skydd till industri, offentlig förvaltning och myndigheter. Genom försäljning av högpresterande och miljöanpassade produkter säkerställer vi kundernas behov. Mer information om ChemGuard-gruppen hittar du här: https://www.medicalcare.se/chemguard-gruppen/

 

certifikatKvalitetssystem

Kvalitet och kundnöjdhet är mycket viktiga ledord för oss och vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 13485 (Medicinteknik).

 

Samarbetspartners

s_prevor företagetPrevor heter det forskningslaboratorium i Frankrike, som tillverkar de världsunika Första-Hjälpen produkterna vid kemiska olyckor som vi erbjuder till våra Nordiska kunder.

s_amvVi för en löpande dialog med Arbetsmiljöverket och vi har stämt av innehållet i våra utbildningar med dem. De positiva effekterna hos våra Första-Hjälpen produkter vid kemiska olyckor är också vetenskapligt och praktiskt belagda i deras oberoende studie ihop med Karolinska Institutet som heter Rapport 2010:6.