Brännskador

En brännskada uppstår på grund av att värme från heta föremål, vätskor eller gaser fortplantar sig genom hudlagren. Så länge värmen består i huden fortsätter utbredningen av skadan på djupet och åt sidorna. Så länge denna energi kvarstår så kommer brännskadan att förvärras.

GradBrännskada
Grad 1Delhudsbrännskada. Brännskadan ser ut som en "solsveda", ger en rodnad på huden, men inga brännblåsor. Endast den översta delen av hudens lager är påverkat.
Grad 2Delhudsbrännskada. Brännskadan har givit blåsor på huden, och skadan når djupare ned i huden utan att påverka underhuden. Ju större skadan är desto längre är läkningstiden. Större skador kan därför behöva opereras med hudtransplantation. Ärrbildning kan uppstå vid läkningen.
Grad 3Fullhudsbrännskada. Brännskadan har skadat hudens alla lager, kallas därför "fullhudsskada". Dessa brännskador kräver större mängder energi, och uppstår ofta vid brännskador från öppen eld eller till följd av elolyckor. Dessa brännskador läker inte lika enkelt som s k "delhudsbrännskador", d v s skador av grad 1 eller grad 2. Vid större brännskador av grad 3 krävs ofta hudtransplantation. Ärrbildning är vanligt.

Vad är en termisk brännskada?

En termisk brännskada orsakas av heta vätskor eller mycket varma föremål.

Vad är en kemisk brännskada?

En kemisk brännskada är en skada i vävnaden orsakad av aggressiva kemiska produkter.

Behandling av brännskador

Första Hjälpen vid termiska brännskador ämnar till att stoppa värmespridningen i hudlagren. Den vätska du kyler med bör ej vara för kall, det vill säga under 10 °C för risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör ej heller vara för varm, det vill säga över 25°C – då uteblir smärtlindringen.

Man skall fortsätta kyla tills den skadade ej längre upplever smärta, vilket kan ta lång tid.  Risken med detta är då att kroppstemperaturen sänks, vilket kan leda till ett allvarligt läge kallat hypotermi. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelen, och värma resten av kroppen, minimeras risken för hypotermi. Läs mer om hypotermi nedan.

En brännskada förorsakar även vätskeförluster vilket kan leda till chock. Genom att kyla skadan med Medical Care Första Hjälpen Spray får man rätt temperatur, liten vätskeåtgång och en steril sköljvätska.

Medical Care Spray

Medical Care Spray är en egenutvecklad Första Hjälpen brännskadespray som optimerar omhändertagandet från skadetillfälle till slutligt omhändertagande på sjukhus. Produkten är avsedd för behandling av termiska brännskador över hela kroppen liksom ögon- och sårskador. Den består av ett sprayaggregat som ger en mycket finfördelad spraydimma som effektivt kyler det skadade området, och vätskepåsar med isoton steril koksaltlösning (NaCl) 0,9%.  Behandling kan ske i alla vinklar, och fortgå under förflyttning, till exempel under transport till sjukhus.

Genom att kyla brännskadan med Medical Care Första Hjälpen Spray får man rätt temperatur, liten vätskeåtgång och en steril sköljvätska.

Hypotermi

Det finns alltid en risk vid behandling med stora mängder vatten att kroppen blir nedkyld. Då försämras funktionen hos kroppens egna organ och ett annat livsfarligt läge kan uppstå (Hypotermi). Försök därför alltid undvika onödig nedkylning av oskadade kroppsdelar. En nedkyld kropp har också en försämrad förmåga att  tillgodogöra sig behandling och medicinering vilket försvårar omhändertagandet ytterligare.

Spontant är det inte många som tänker på risken att bli nedkyld eftersom det rör sig om en skada orsakad av värme. Att kyla den skadade kroppsdelen är absolut nödvändigt, men i många fall uppstår också en oönskad nedkylning av övriga kroppsdelar på grund av det stora flödet av vatten som traditionella installationer medför. Med hjälp av Medical Care Spray kan du enkelt koncentrera behandlingen till det skadade området och på så sätt undvika onödig nedkylning.

 

En riktad och öppen brännskadebehandling

Med Medical Care Spray kan man enkelt rikta behandlingen till det skadade området. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelen, och värma resten av kroppen, minimieras risken för hypotermi. Den finfördelade spraydimman medför även en öppen behandling, till skillnad mot värmeabsorberande förband vilka ej bör användas vid större skador på grund av risken för hypotermi, liksom då kemikalier kan vara inblandade. Därför är Medical Care Spray ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikaller. Vid brännskador orsakade av heta kemikalier skall Diphoterine eller Hexafluorine användas först.

Genom att spraya över det skadade området med en finfördelad spraydimma så absorberas värmen och skadans utbredning minskar och smärtan avtar. Ju mindre och fler droppar, desto bättre absorptionsförmåga. Vätskan bör ej vara för kall, det vill säga under 10 °C för risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir. Temperaturen på vätskan bör ej heller vara för varm, det vill säga över 25 °C – då uteblir smärtlindringen.

Samma behandling på olycksplatsen, som under transport och på sjukhus

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö; bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning. Det finns även en förpackning speciellt framtagen som används av ambulanser och sjukvård, se exempel nedan.

Medical Care Spray är CE märkt och följer standarden EN15154-3/4