Frätande kemikalier

Frätande kemikalier kan skapa bestående skador inom sekunder. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under lång tid för att uppnå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av den frätande kemikalien.

Med en omedelbar oskadliggörande effekt hinner vi stoppa den frätande kemikalien innan den orsakar en bestående skada. Genom att rikta behandlingen till endast det skadade området så kan vi även tillgodose hela människans behov i händelse av olycka. (Värme, Vila, Varsamhet) och därigenom minimera risken för såväl chock som hypotermi (nedkylning). Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder oskadliggörs, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel.


Diphoterine är en unik spolvätska och ögonskölj för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt oskadliggör både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra, natriumhydroxid (lut) och ammoniak. Diphoterine är även verksam mot lösningsmedel, oxidanter och kelaterare och reducerare och har testats effektiv mot över 1.500st unika kemikalier.


Diphoterine bas syra spolvätska ögonskölj Första Hjälpen neutraliserar frätande syror baser saltsyra svavelsyra natriumhydroxid lut ammoniak Diphoterine lösningsmedel oxidanter kelaterare reducerare kemikalier

Diphoterine består av en skräddarsydd molekyl som effektivt attraherar och oskadliggör bl.a. både vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH). Tack vare dess amfoteriska och hypertona egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga kemikalien genom att ”dra ut” kemikalien från vävnaden.Varför Diphoterine istället för vatten?
Vatten har tre primära egenskaper vid första hjälpen sköljning:
– Vattnet sköljer bort den aggressiva frätande kemikalien.
– Vattnet späder den frätande kemikalien och minskar därmed dess aggressivitet.
– Vattnet är polyvalent, det vill säga fungerar likadant mot alla produkter och minskar således möjligheten att göra fel.


frätande kemikalier nedkylning Hypotont celler skadlig behandling

Vattnets begränsningar vid första hjälpen sköljning:
– Krävs rikliga mängder (volym) vatten för att ge någon effekt, och därmed också en lång behandlingstid. Under denna tid pågår angreppet av den frätande kemikalien!
– Risk för nedkylning vid lång exponeringstid
– Hypotont – cellerna expanderar och skadas vid långvarig behandling
– Använd vätska och utsatta kläder etc. fortfarande skadliga efter behandling


Buffrade lösningars begränsningar vid första hjälpen sköljning:
– Buffrade lösningar har en teoretisk aktiv sköljning av både syror samt baser.
Realiteten är dock att det inte finns någon buffert som fungerar lika bra på syror som på baser.
– Buffrade lösningar har endast en spädande effekt på andra ämnen än syror och baser
(Oxiderare, Reducerare, Kelaterare och Lösningsmedel)
– De flesta behållare är speciellt avsedda för ögonbruk och ger därför inte en speciellt bra sköljning av hudområden.
– Medför i vissa fall en risk för biverkningar, till exempel kalkutfällning i ögon.TESTAD EFFEKTIV MOT ÖVER 1.500 UNIKA KEMIKALIER

 

Diphoterine användning ögonskölj neutraliserande kemikalier kemiskt angrepp frätande kemikalier hypertont kemikalie vävnad celle nedkylning hypotermi skadan ögonen

Klicka här för aktuell lista

 

Diphoterine erbjuder samma positiva egenskaper som vatten, men kompenserar också för vattnets och de buffrade lösningarnas begränsade effekter på frätande kemikalier med starka koncentrationer.

 

•  Diphoterine har en aktiv oskadliggörande effekt på alla typer av kemikalier vilket medför att det kemiska angreppet stoppas mycket snabbt. Vi uppnår därmed en mycket bättre effekt, med avsevärt mindre volym vätska, på mycket kortare tid.

 

•  Diphoterine är hypertont vilket förhindrar penetrationen av kemikalien ner i vävnaden, genom att dra vätska ut ur cellen.


•  Diphoterine möjliggör en riktad behandling som tillsammans med den kortare behandlingstiden minskar risken för nedkylning (hypotermi).


•  Diphoterine finns i flera olika utföranden speciellt anpassade för att passa storleken på skadan och kan användas över hela kroppen, i ögonen, i munhålan och i hörselgången.


•  Diphoterine har en begränsad effekt mot Fluorvätesyra eller dess derivat i ett surt medium eftersom Diphoterine endast rår på den frätande vätejonen. För att även oskadliggöra den toxiska fluoridjonen krävs Hexafluorine.


Tiden är den viktigaste faktorn vid en kemisk olycka!


dap diphoterine spray spolvätska industrier myndigheter sjukhus räddningstjänst ögondusch nöddusch europastandard Arbetsmiljöverket frätande kemikalier

VÄLBEPRÖVAD TEKNIK

Diphoterine används av såväl industrier, myndigheter, sjukhus och räddningstjänst över hela världen idag. Det är en godkänd ersättare till ögon- och nöddusch enligt europastandarden EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6

 

 DIPHOTERINE

För olyckor med kemikalier

Diphoterine Dap
Diphoterine Sköljstation Plus
Diphoterine Flaska
Diphoterine Påse
Diphoterine Mini & Diphoterine Micro
Diphoterine Siew

Företag som använder våra produkter

Skrivet om Frätande kemikalier