Frätande kemikalier

Vissa kemikalier kan skapa bestående skador inom sekunder. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under lång tid för att uppnå önskad effekt. Under denna tid kommer angreppet av den frätande kemikalien att pågå.

 

Det viktigaste vid kontaminering av en farlig kemikalie är att omedelbart oskadliggöra och stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada på vår mänskliga vävnad. Behandlingen ska endast riktas till det skadade området för att minimera risken för hypotermi (nedkylning). Viktigt att tänka på är att även kläder kan ha blivit kontaminerade av kemikalier, och därför bör man avskilja dessa från kroppen snabbast möjligt.

 

Vad är en frätande kemikalie?

Frätande ämnen är produkter som ger en bestående skada på mänsklig vävnad om den inte snabbt förs bort från kroppskontakt. Dessutom finns det blandningar av produkter som också kan ge skador på mänsklig vävnad vilket inte gör det lättare att värdera risken. Frätande ämnen kan vara svavelsyra, fosforsyra, salpetersyra, saltsyra med lågt pH-värde eller natriumhydroxid, släckt kalk, kaliumhydroxid med högt pH-värde.

 

 

Högt pH-värde (basiska kemikalier)

ÄmneFormelStyrkaAnvändingsområde
NatriumhydroxidNaOHStarkBrett användningsområde inom industrin. Andra namn är natronlut eller kaustiksoda.
Ammoniak NH3SvagTillverkning av konstgödsel, rengörningsmedel, och för sprängämnen.
Natriumkarbonat Na2CO3StarkGlastillverkning, rengöringsmedel, surhetsreglerande i livsmedel.
Släkt kalkCa(OH)2StarkMurbruk.
KaliumhydroxidKOHSvagBrett användningsområde inom industrin. Framställning av papper och såpa. Höjer pH-värdet i sura jordar. Finns i Alkaliska batterier, fungerar som elektrolyt. Propplösare i avlopp eller i fosfatfria tvättmedel.

Lågt pH-värde (syror)

ÄmneFormelStyrkaAnvändingsområde
SaltsyraHClMycket starkRengör metaller från beläggningar. Finns i magsäcken, hjälper till att "lösa upp" mat.
SalpetersyraHNO3Mycket starkVanlig industrisyra. Tillverkning av konstgödsel eller sprängämnen.
SvavelsyraH2SO4Mycket starkBilbatterier, hjälper till att leda ström mellan plus- och minuspolen.
FosforsyraH3PO4StarkFinns i kroppen, där den hjälper till att hålla en jämn surhetsgrad samt i Coca-Cola där den ger den syrliga smaken.

Hantering vid stänk av frätande kemikalier

Först och främst så skall lämpliga PPE produkter användas vid hantering. Om exponerad för kemikalier, trots lämplig PPE, skölj det utsatta området på kroppen med Diphoterine ® , se vår användarinstruktion för fullständig information. Vid kontaminering av en frätande kemikalie på hud eller i ögon är tiden är den viktigaste faktorn. Ju längre tid det tar att påbörja sköljning av tex ett öga, desto djupare kommer den skadliga kemikalien att tränga sig in i ögat. Detta innebär att ju snabbare du sköljer bort kemikalien desto mindre skada kommer ditt öga att ta.

När kan kroppen återhämta sig?

 

Ska jag skölja med vatten?

Gammal teknik är att försöka skölja bort kemikalier med vatten, metoden har sina begränsningar och är i vissa fall är det inte ens möjligt.

 Vatten har tre primära egenskaper vid första hjälpen sköljning:

 • Sköljer bort den aggressiva frätande kemikalien
 • Späder ut den frätande kemikalien vilket minskar aggressiviteten.
 • Vatten fungerar liknande mot både syror och baser. Därför kan alltid vatten användas som första-hjälpen sköljning.

Vattnets begränsningar vid första hjälpen sköljning:

 • Tid, sköljning måste påbörjas inom 10s vid incidenter med högkoncentrerade aggressiva kemikalier.
 • Mängd, det krävs rikliga mängder vatten för att ge någon effekt, och ger därmed också en lång behandlingstid. 900 liter vatten går åt för att enligt gällande regler skölja en hel människa i 15 minuter.
 • Nedkylning, stor risk för nedkylning vid lång behandlingstid.
 • Hypoton, cellerna expanderar och skadas vid långvarig behandling.
 • Använd vätska och utsatta kläder etc. fortfarande skadliga efter behandling.
 • Vatten fryser i ouppvärmda lokaler, detta begränsar tillgängligheten.
 • Smärta, vatten tar inte effektivt bort den smärta som uppstår från en frätande kemikalie.
 • Kontroller, nödduschar med vatten måste regelbundet funktionskontrolleras. Ögonduschar skall vara tempererade samt underhållas regelbundet. Bör spolas ur varje dag enligt AFS 1999:7.

 

Varför Diphoterine® ?

Diphoterine har en rad funktioner som ingen annan sköljlösning har. Produkten finns i flera olika utföranden speciellt anpassade för att passa storleken på skadan. Diphoterine® kan användas över hela kroppen, i ögonen, munhålan, hörselgången och på öppna sår.

Diphoterine® är Klassad som Medicinteknisk produkt Klass IIa med funktioner enligt nedan.

 

1.  Mekanisk sköljning

Innebär att Diphoterine® sköljer bort kemikalien.

2. Hyperton mot tårvätska och blod

Detta innebär att sköljlösningen « drar » ut kemikalier som penetrerat in i den mänskliga vävnaden. Läran om osmotiskt tryck säger att den lösning som håller det högsta trycket suger åt sig den lösning som håller ett lägre tryck. Ju större skillnad desto högre tryck.

0 mmol/l30 mmol/l240 mmol/l460 mmol/l860 mmol/l1030 mmol/l
VattenHudÖgatDiphoterine® Hexafluorine®
Koksalt
Saltbuffrade lösningar med fosfat eller borat

3. Kelaterande (Absorption)

Innebär att den oskadliggör kemikalier, syror, baser, oxiderande, reducerande och de flesta lösningsmedel lika effektivt. Klicka här för aktuell lista på de 1500 kemikalier som är testade med Diphoterine ®   Diphoterine® har använts som första hjälpen produkt från 1997 i Sverige och i Centraleuropa sedan åttiotalet. Senare års vetenskapliga studier visar att Diphoterine® har stor betydelse även vid sk fördröjd sköljning, det innebär att det är bevisat att man har stor nytta av att skölja med Diphoterine® upp till 24 timmar efter olyckan! Anledningen är att kroppen saknar försvar mot en aggressiv kemikalie som penetrerat djupt ner i vävnaden, kemikalier som fortsätter att döda celler i dygn efter dygn. Här kommer den hypertona egenskapen hos Diphoterine® fram, dvs att Diphoterine®”drar ut” redan penetrerad kemikalie från vävnaden, och oskadliggör därefter kemikalien oavsett om det är en syra eller bas. Sjukskrivningstiden efter en kemisk olycka minskar om man använt Diphoterine®, det är bevisat i flera publicerade medicinska studier.

Boratbuffrad sköljlösning

 • Innehåller Borsyra.
 • Får inte användas på barn under 3 år.
 • Uppfyller inte kraven för att ersätta nöddusch, det är därför nödvändigt att efterskölja med tex koksaltlösning för att uppnå 15 minuters sköljtid.
 • Minst 10 flaskor behövs för att uppnå 15 minuters sköljtid.
 • Har ingen hyperton/utdragande effekt på penetrerad kemikalie.
 • Har ingen aktiv effekt på syror
 • Finns endast som ögonskölj, ej för hud.

Diphoterine® har ingen av dessa begränsningar!

 

Fosfatbuffrad lösning

 • Innehåller olika fosfatlösningar.
 • Fosfatlösningar ger en stor risk för bildande av kalciumfosfatkristaller då bla tårvätska som innehåller Kalcium reagerar med Fosfat. 3Ca +2PO4= Ca3(PO4)2. Dessa Kalciumfosfatkristaller är för kroppen olösliga de måste därför opereras bort. Risken är ca 50% att kristaller bildas om ögat är skadat, gäller från 0,4% fosfatlösning och uppåt enligt Medicinsk rapport.
 • Uppfyller inte kraven för att ersätta nöddusch, det är därför nödvändigt att efterskölja med minst 9 flaskor med tex koksaltlösning för att uppnå 15 minuters sköljtid.
 • Är en isoton lösning, har ingen hyperton/utdragande effekt.
 • Har bra effekt på både alkaliska lösningar och syror.
 • Har ingen aktiv effekt på lösningsmedel, oxiderande eller reducerande ämnen.
 • Finns endast som ögonskölj, ej för hud.

Diphoterine® har ingen av dessa begränsningar. Diphoterine®är fosfatfri.

 

Diphoterine ®

För olyckor med kemikalier