ExpireGuard Button ExpireGuard

Frätande kemikalier

Vissa frätande kemikalier kan vid kontakt med hud eller ögon skapa bestående skador inom sekunder. Det viktigaste vid kontaminering av en frätande kemikalie är att omedelbart oskadliggöra och stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada på vår mänskliga vävnad.

Vad är en frätande kemikalie?

Frätande ämnen är produkter som ger en bestående skada på mänsklig vävnad om den inte snabbt förs bort från kroppskontakt. Dessutom finns det blandningar av produkter som också kan ge skador på mänsklig vävnad vilket inte gör det lättare att värdera risken. Frätande ämnen kan vara svavelsyra, fosforsyra, salpetersyra, saltsyra med lågt pH-värde eller natriumhydroxid, släckt kalk, kaliumhydroxid med högt pH-värde.

 

Högt pH-värde (basiska kemikalier)

ÄmneFormelStyrkaAnvändingsområde
NatriumhydroxidNaOHStarkBrett användningsområde inom industrin. Andra namn är natronlut eller kaustiksoda.
Ammoniak NH3SvagTillverkning av konstgödsel, rengörningsmedel, och för sprängämnen.
Natriumkarbonat Na2CO3StarkGlastillverkning, rengöringsmedel, surhetsreglerande i livsmedel.
Släkt kalkCa(OH)2StarkMurbruk.
KaliumhydroxidKOHSvagBrett användningsområde inom industrin. Framställning av papper och såpa. Höjer pH-värdet i sura jordar. Finns i Alkaliska batterier, fungerar som elektrolyt. Propplösare i avlopp eller i fosfatfria tvättmedel.

Lågt pH-värde (syror)

ÄmneFormelStyrkaAnvändingsområde
SaltsyraHClMycket starkRengör metaller från beläggningar. Finns i magsäcken, hjälper till att "lösa upp" mat.
SalpetersyraHNO3Mycket starkVanlig industrisyra. Tillverkning av konstgödsel eller sprängämnen.
SvavelsyraH2SO4Mycket starkBilbatterier, hjälper till att leda ström mellan plus- och minuspolen.
FosforsyraH3PO4StarkFinns i kroppen, där den hjälper till att hålla en jämn surhetsgrad samt i Coca-Cola där den ger den syrliga smaken.

Hantering vid stänk av frätande kemikalier

För att från början undvika stänk från frätande kemikalier bör förebyggande åtgärder så som användning av lämpliga skyddsprodukter ses över. Om du eller en kollega har blivit exponerad för kemikalier så bör det utsatta området på kroppen sköljas med Diphoterine ® så snabbt som möjligt. Diphoterine ® oskadliggör den frätande kemikalien och hjälper till att dra ut redan penetrerad kemikalie från kroppensvävnad, vilket bland annat lindrar smärtan samtidigt som behovet av sjukhusvård minskar.

När en av en frätande kemikalie kommer i kontakt med hud eller ögon är tiden är den viktigaste faktorn. Ju längre tid det tar att påbörja sköljning av t.ex. ett öga, desto djupare kommer den skadliga kemikalien att tränga sig in i ögat. Detta innebär att ju snabbare du sköljer bort kemikalien med Diphoterine ® desto mindre skada kommer ditt öga att ta.

 

När kan kroppen återhämta sig?

Ska jag skölja med vatten?

En gammal teknik är att försöka skölja bort kemikalier med vatten. Vatten har många bra egenskaper och är ofta lättåtkomligt, men denna metod har sina begränsningar och är i vissa fall är det inte ens möjligt.

 Vatten har tre primära egenskaper vid första hjälpen sköljning:

 • Sköljer bort den aggressiva frätande kemikalien
 • Späder ut den frätande kemikalien vilket minskar aggressiviteten.
 • Vatten fungerar liknande mot både syror och baser. Därför kan alltid vatten användas som första-hjälpen sköljning.

Vattnets begränsningar vid första hjälpen sköljning:

 • Tid, sköljning måste påbörjas inom 10s vid incidenter med högkoncentrerade aggressiva kemikalier.
 • Mängd, det krävs rikliga mängder vatten för att ge någon effekt, och ger därmed också en lång behandlingstid. 900 liter vatten går åt för att enligt gällande regler skölja en hel människa i 15 minuter.
 • Nedkylning, stor risk för nedkylning vid lång behandlingstid.
 • Hypoton, cellerna expanderar och skadas vid långvarig behandling.
 • Använd vätska och utsatta kläder etc. fortfarande skadliga efter behandling.
 • Vatten fryser i ouppvärmda lokaler, detta begränsar tillgängligheten.
 • Smärta, vatten tar inte effektivt bort den smärta som uppstår från en frätande kemikalie.
 • Kontroller, nödduschar med vatten måste regelbundet funktionskontrolleras. Ögonduschar skall vara tempererade samt underhållas regelbundet. Bör spolas ur varje dag enligt AFS 1999:7.

Varför Diphoterine® ?

Diphoterine har en rad funktioner som ingen annan sköljlösning har. Produkten finns i flera olika utföranden speciellt anpassade för att passa storleken på skadan. Diphoterine® kan användas över hela kroppen, i ögonen, munhålan, hörselgången och på öppna sår.

Diphoterine® är Klassad som Medicinteknisk produkt Klass IIa med funktioner enligt nedan.

 

1.  Mekanisk sköljning

Innebär att Diphoterine® sköljer bort kemikalien.

 

2. Hyperton mot tårvätska och blod

Diphoterine® « drar » ut kemikalier som penetrerat in i den mänskliga vävnaden. Läran om osmotiskt tryck säger att den lösning som håller det högsta trycket suger åt sig den lösning som håller ett lägre tryck. Ju större skillnad desto högre tryck. Diphoterine ® har högre tryck än det tryck som ögat har, och kan därför ”dra ut” redan penetrerad, frätande kemikalie ur vävnader.

 

3. Kelaterande (Absorption)

Diphoterine® oskadliggör kemikalier, syror, baser, oxiderande, reducerande och de flesta lösningsmedel lika effektivt.

Senare års vetenskapliga studier visar att Diphoterine® har stor betydelse även vid fördröjd sköljning vid skvätt från farliga kemikalier. Vidare är det bevisat att man har stor nytta av att skölja med Diphoterine® upp till 24 timmar efter olyckan. Anledningen är att kroppen saknar försvar mot aggressiva kemikalier som penetrerat djupt ner i vävnaden, kemikalier som fortsätter att döda celler i dygn efter dygn. Här kommer den hypertona egenskapen hos Diphoterine® fram, dvs att Diphoterine® ”drar ut” redan penetrerad kemikalie från vävnaden, och oskadliggör därefter kemikalien oavsett om det är en syra eller bas. Sjukskrivningstiden efter en kemisk olycka minskar om man använt Diphoterine®, vilket är bevisat i flera publicerade medicinska studier.

 

Boratbuffrad sköljlösning

Ett flertal av sköljlösningar på marknaden innehåller borsyra. Dessa produkter har ingen aktiv effekt på syror och till skillnad mot Diphoterine ® har de inte heller en hyperton/utdragande effekt på redan penetrerad kemikalie. Boratbuffrade sköljlösningar uppfyller inte kraven för att ersätta en nöddusch, och för att uppnå den rekommenderade sköljtiden på 15 min behövs minst 10 flaskor av boratbuffrad sköljlösning. Diphoterine ® är fri från borsyra.

 

Fosfatbuffrad lösning

Andra sköljlösningar kan till skillnad mot Diphoterine ® innehålla olika fosfatlösningar, vilket medför en stor risk för bildande av kalciumfosfatkristaller. Tårvätskan som innehåller Kalcium riskerar att tillsammans med Fosfat bilda Kalciumfosfatkristaller i ögat, som kroppen inte själv kan lösa upp, och därför måste dessa opereras bort.