Diphoterine

Första Hjälpen vid kemiska olyckor

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien.

 

Med en omedelbar oskadliggörande effekt hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder oskadliggörs, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel.

 


 

diphoterine SIEW ögonskölj ögondusch första hjälpen

 

Klicka här för komplett lista på kemikalier testade med Diphoterine och HexafluorineUNIK SPOLVÄTSKA

Diphoterine ® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt oskadliggör både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut) vid kemiska olyckor. Diphoterine ® är även verksam mot lösningsmedel och oxidanter och har testats effektiv mot över 1.500st kemikalier.

Diphoterine ® består av en skräddarsydd molekyl som effektivt attraherar och oskadliggör kemikalien. Tack vare dess amfoteriska* och hypertona* egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga kemikalien och hjälper till att dra ut redan penetrerad kemikalie från vävnaden. På senare år har flera oberoende medicinska studier visat att de hypertona egenskaperna hos Diphoterine ® gör att den har en mycket tydlig effekt upp till 24 timmar efter olyckan inträffade. Vid fall av fördröjd sköljning skall man skölja i 15 minuter med Diphoterine ® för att säkerställa att all penetrerad kemikalie har dragits ut och oskadliggörs.

 

RIKTAD BEHANDLING

Diphoterine ® finns i flera utföranden och kan användas över hela kroppen; på huden, i ögonen, i munhålan och i hörselgången. Det är en CE märkt medicinteknisk produkt som är godkänd ersättare till ögon- och nöddusch enligt EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6.

 

 

SNABBFAKTAdiphoterine DAP SIEW produkter ögonskölj spolvätska Första Hjälpen syror baser saltsyra svavelsyra natriumhydroxid (lut) olyckor lösningsmedel oxidanter vävnad hyperton hypertona olycka sköljningskölj Diphoterine kemikalie neutraliserats.

– För behandling vid kemiska olyckor.

– CE märkt medicinteknisk produkt.

– Godkänd ersättare till fasta ögon- och nödduschar enligt EN 15154-3/4.

– Effektiv mot över 1.500st kemikalier.

– Lika effektiv mot syror som mot baser.

– Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan och i hörselgången.

– För engångsbruk.

– Hållbarhet 2 år.

 

Tel: 0157-131 31
www.medicalcare.se

 

”DE FLESTA OLYCKOR
HÄNDER INTE, VI LÅTER
DEM HÄNDA…”

 

Produkten finns i olika utföranden för att passa just din arbetsmiljö: bärbar eller väggmonterad samt med eller utan uppvärmning.


* Amfoterisk: Diphoterine kan binda upp både baser och syror.
* Hyperton: Diphoterine drar till sig vätska ut ur den mänskliga vävnaden.

 

Diphoterine Dap
Diphoterine Sköljstation Plus
Diphoterine Flaska
Diphoterine Påse
Diphoterine Mini & Diphoterine Micro
Diphoterine Siew

 

Dokumentation

Svenska

Diphoterine Info sign (Swe/Eng)Download
Diphoterine & Hexafluorine Hospital brochureDownload
Diphoterine ProduktbladLadda ner
Diphoterine SköljinstruktionLadda ner
Diphoterine SäkerhetsdatabladLadda ner
Diphoterine Mini - AnvändarinstruktionerLadda ner
Diphoterine Micro - AnvändarinstruktionerLadda ner

English

Diphoterine Product LeafletDownload
Diphoterine Rinsing ProtocolDownload
Diphoterine MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Finnish

Diphoterine Product Leaflet (Fin)Download
Diphoterine Käyttöoje (Fin)Download
Diphoterine SDB Käyttöturvallisuustiedote (Fin)Download

Norwegian

Diphoterine Produktblad (Norsk)Download
Diphoterine Brukerinstruksjon (Norsk)Download
Diphoterine SDB HMS-Datablad (Norsk)Download

Dannish

Diphoterine Produkt blad (Dansk)Download
Diphoterine Anvendelse instruktion (Dansk)Download

Företag som använder våra produkter

Skrivet om Diphoterine