Skyddsombudens dag – För att uppmärksamma denna unika ansvarsroll

Skyddsombudens dag – För att uppmärksamma denna unika ansvarsroll

I dag vill vi på Medical Care System särskilt rikta en hyllning till alla skyddsombud ute i verksamheterna. Skyddsombudens dag är något som infaller varje år på onsdagar v.43 under den Europeiska arbetsmiljöveckan. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är till för att arbetsgivaren skall verka för en bra arbetsmiljö i samråd med sina arbetstagare. Skyddsombuden är arbetstagarnas […]

Anette Lundborg, produktion

Anette Lundborg, produktion

Under 2007 hittade Anette Medical Care System av en ren slump, och jobbar idag främst med produktion men har även administrativa uppdrag som att hålla koll på utbildningsregistret samt att skriva följesedlar. ”Mitt namn är Anette Lundborg och har jobbat i företaget sen 2007. Jag hittade MCS av en slump, blev nyfiken på företaget så […]