Utbildningar

Många investerar i skyddsprodukter för att skydda sig mot kemiska olyckor, men oavsett hur pass bra skyddsprodukter du har så medför inte detta några garantier för att en olycka aldrig inträffar, inte heller att en allvarlig skada uppstår. Det bästa sättet att undvika allvarliga skador är att se till så att olyckan aldrig inträffar. Med rätt medvetenhet och attityd kan vi tillsammans förhindra många olyckor från att uppstå.

Vill du få mer information om våra utbildningar?

Integritetspolicy

Om olyckan ändå skulle vara framme så kan vi med rätt kunskap om den kemiska risken och hur vi använder Första Hjälpen produkterna på rätt sätt, öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande så att skador kan förhindras eller mildras. Medical Care System har över 30 års erfarenhet inom området och vi har specialiserat oss på att identifiera och minimera kemiska och termiska risker oavsett arbetsplats. Vi erbjuder ett unikt utbildningsprogram med tonvikt på såväl de kemiska riskerna i sig, som användarnas attityder och medvetenhet kring dessa.


utbildningar utbildning riskinventering olyckor kemiska risker Första Hjälpen-utrustning Arbetsmiljöverket kemiska arbetsmiljörisker

q
Utbildningen är uppbyggd enligt AFS 2011:19 (Kemiska Arbetsmiljörisker) och skräddarsys efter Er unika riskmiljö.

Utbildningens delar

R

Kemiska och termiska risker – vart finns de?

R

Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.

R

Vad är en kemisk brännskada? – hur uppstår den, hur påverkas människan, vilka konsekvenser kan detta få?

R

Exempel på kemiska olyckor.

R

Ansvar och skyldigheter.

R

Hur kan vi ta hänsyn till hela människans behov vid en olycka?

R

Behovet av att skydda sig – medvetenhet och attityd, allas ansvar, vikten av att använda rätt skydd för rätt ändamål.

R

Om olyckan inträffar – praktiska övningar, information till sjukhus.

R

Kunskapstest.

R

Lämpliga Första Hjälpen produkter.

Första hjälpen vid kemiska olyckor

Grundutbildning i kemiska risker och användandet av Diphoterine®. Utbildningen är 3 tim lång och omfattar både teoretiska och praktiska moment inom området kemiska olyckor och användandet av Diphoterine®. Deltagarna får en förståelse för hur en kemisk skada uppstår, hur vi kan göra för att förhindra den, samt hur och när Diphoterine® fungerar och hur vi praktiskt går tillväga i en nödsituation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter genomgången kurs erhåller varje kursdeltagare ett utbildningsbevis.

Första hjälpen vid kemiska olyckor

Första hjälpen vid kemiska olyckor med fluorvätesyra

Grundutbildning som ovan, men speciellt inriktad på verksamheter som hanterar fluorvätesyra, och användandet av Hexafluorine® istället för Diphoterine®, 3 tim.

Första hjälpen vid kemiska olyckor med fluorvätesyra