Första hjälpen vid kemiska olyckor med fluorvätesyra

Grundutbildning med inriktning på verksamheter som hanterar fluorvätesyra, och användandet av Hexafluorine ® . Utbildningen är 3 tim lång och omfattar både teoretiska och praktiska moment inom området kemiska olyckor med fluorvätesyra och användandet av Hexafluorine ®. Deltagarna får en förståelse för hur en kemisk skada uppstår, hur vi kan göra för att förhindra den, samt hur och när Hexafluorine ® fungerar och hur vi praktiskt går tillväga i en nödsituation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och efter genomgången kurs erhåller varje kursdeltagare ett utbildningsbevis.

 

Intresseanmälan:

Integritetspolicy

Kategori:

Utbildningens delar

• Kemiska och termiska risker – vart finns de?
• Klassificering, märkning och säkerhetsdatablad.
• Vad är en kemisk brännskada? – hur uppstår den, hur påverkas människan, vilka konsekvenser kan detta få?
• Exempel på kemiska olyckor.
• Ansvar och skyldigheter.
• Hur kan vi ta hänsyn till hela människans behov vid en olycka?
• Behovet av att skydda sig – medvetenhet och attityd, allas ansvar, vikten av att använda rätt skydd för rätt ändamål.
• Om olyckan inträffar – praktiska övningar, information till sjukhus.
• Kunskapstest.
• Lämpliga Första Hjälpen produkter.