ExpireGuard Button ExpireGuard

Byggbranschen

Snickare | Murare | Lantbrukare | Byggpersonal

Byggbranschen

Tillverkningen av byggprodukter innehåller ett antal risker – många av dessa är förknippade med den kemiska industrin med användning av polymerer, lösningsmedel, hartser och lim.

En specifik risk inom byggbranschen är cement – både inom tillverkningen och dess användning inom byggbranschen. Cementens alkaliska natur orsakar skadan. Alkalier med ett pH över 11,5 ger en allvarlig vävnadsskada på ögon och hud. Alkaliska ämnen tränger in djupare i mänsklig vävnad vilket leder till allvarligare brännskador än vad som sker med syror.

Torrt cementdamm kan också orsaka skador när det kommer i kontakt med fuktig hud/ögon.

Lösningsmedel – till exempel lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin är skadliga.

Dom vanligaste skadorna här är kläm, fall och skärskador. 

Vi rekommenderar:

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon, sår samt brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.