Safurex® 5L

3 189 kr ex. moms

Neutraliserande saneringsvätska för kemiskt spill på alla material. Optimal lösning för neutralisation av basiska, sura, oxiderande och reducerande ämnen. Med inbyggd pH indikator.

Artikelnr: 20-3-5 Kategorier: , ,

Beskrivning

Tekniska fördelar med Safurex ®:

  • Kan användas på alla typer av flytande kemikalier*
  • Neutraliserar frätande syror och baser genom dess amfoteriska** egenskaper
  • Neutraliserar fluorvätesyra genom att kapsla in fluoridjonerna så att de blir ofarliga
  • Ändrar färg för att indikera när utrustningen är kontaminerad av en syra eller bas. När utrustningen är sanerad så återgår den till sin ursprungsfärg
  • Ej skadlig för människa och miljö, ej irriterande och ej brandfarlig
  • Kan användas på alla ytor

* Begär mer information angående cyanider

** Amfoterisk: Safurex ® kan binda upp både baser och syror.

Dokumentation

Svenska

Safurex Produktblad Ladda ner
Safurex SDB - SäkerhetsdatabladLadda ner

English

Safurex Product Leaflet Download
Safurex User ProtocolDownload
Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Suomi

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Norsk

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload

Dansk

Safurex MSDS - Material Safety Data SheetDownload