ExpireGuard Button ExpireGuard

Flyg

Flygplansutvecklare | Komponenttillverkning | Flygplatser | Första hjälpen i kabinen 

Flyg

Kemiska risker påträffas i flera processer under hela tillverkningen av ett modernt flygplan.

På grund av den hårda miljön och de fysiska förhållanden som farkosten utsätts för (extrema temperaturer, friktioner, tryck, fuktighet) så kräver flygplansdelar material och processer av högsta kvalitet under dess tillverkning.

Flygplan är numera mestadels tillverkade av aluminiumlegeringar (zink eller koppar) och några kompositmaterial som fiberglas. Därför är de kemiska riskerna desamma som i metallindustrin och dess ytbehandlingsprocesser.

Elektrokemisk behandling/galvanisering – denna process lägger till ett mycket tunt lager av skydd över aluminiumet för att göra det mer korrosionsbeständigt. Delarna doppas i bad som innehåller kemikalierna kaustiksoda, svavelsyra och salpetersyra. Dessa kemikalier används i stora mängder och i höga koncentrationer. Fluorvätesyra kan också hittas ensam eller i blandning med andra syror.

Vid tankning så används ett bränsle som vanligtvis kallas ”fotogen” och som internationellt standardiseras som jetbränsle. Detta bränsle är skadligt och stänk är vanligt vid tankning. Av denna anledning har vissa företag redan gjort det obligatoriskt med Diphoterine ® SIEW för sina operatörer.

Vid underhåll så kan vissa delar behöva ändras eller repareras vilket kräver ytbehandling. Viktiga delar som klaffar och landningsställ etc som rör sig gör det genom kablar som innehåller hydraulvätska. En hydraulvätska som används inom hela flygindustrin heter Skydrol ® och innehåller fosforsyra.

Vid avisning av flygplan och landningsbanor så används olika kemikalier såsom urea, natriumacetat, natriumformiat eller kaliumacetat.

En annan sak som är viktigt är också inne i kabinen där man behöver ha bra skydd mot ögonskador, sårtvätt och brännskadebehandling. Där har vår MCS Spray tagits väl emot av flygbolagen då våra påsar klarar av de olika tryckförändringarna i kabinen utan att läcka.

Det finns givetvis fler risker inom flygindustrin, speciellt inom det militära och rymdindustrin.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Hydraulvätskor (t.ex. Skydrol ®)

Salpetersyra (HNO₃) – starkt oxiderande och frätande syra

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Kaustiksoda, Natriumhydroxid, Lut (NaOH) – starkt frätande bas

Fosforsyra (H₃PO₄) – svagt frätande syra (Skydrol ®)

Fluorvätesyra (HF) – mycket starkt frätande syra och giftig

Lösningsmedel – till exempel fotogen, jetbränsle, lacknafta, bensin, etanol är skadliga

Vi rekommenderar:

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon, sår samt brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador. Påsarna är speciellt utvecklade för att klara tryckförändringar i flygplanskabiner utan att läcka.

Medical Care Spray är även ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel.

Polycaptor ®

Absorberande pulver för alla typer av spill men speciellt anpassad för att absorbera oljor, tensider, färg, polymerer och andra ”kladdiga” produkter. Flygplatser använder ofta denna produkt för att absorbera olja och fett på landningsbanor och andra hårda ytor så att halkolyckor och låg friktion kan undvikas. 

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.