ExpireGuard Button ExpireGuard

Kemikalieindustrin

Råvarukemikalier | Specialkemikalier | Life Science | Konsumentprodukter

Kemikalieindustrin

Råvarukemikalier inkluderar polymerer, petrokemikalier och mellanprodukter, oorganiska kemikalier och gödningsmedel.

Polymerer utgör den största intäktssektorn och dessa används för produktion av förpackningar, plast, byggprodukter, leksaker etc. Produkterna inkluderar PVC, polypropen, polystyren och konstgjorda fibrer som polyester och nylon. Polymerer härrör från petrokemikalier.

Petrokemikalier används också vid tillverkning av bland annat eten, bensen, toluen, metanol och xylener.

Oorganiska kemikalier passar också in i denna sektor och detta inkluderar till exempel tillverkning av klor, kaustisk soda, syror, titandioxid och väteperoxid.

Gödsel är det minsta området i denna sektor och detta inkluderar produktion av fosfater, kaliumklorid och ammoniak.

Specialkemikalier är en växande marknad med avancerad innovation. Denna sektor omfattar tillverkning av industriella beläggningar, rengöringskemikalier, katalysatorer, industrigaser, pigment, bläck, lim, tätningsmedel och elektroniska kemikalier.

Life Science kemisk produktion inkluderar tillverkning av läkemedel, djurhälsoprodukter, vitaminer, diagnostiska produkter och bekämpningsmedel. Denna starkt reglerade industri innehåller också stora forsknings- och utvecklingsanläggningar.

Konsumentprodukter – kemikalier krävs vid tillverkningen av de konsumentprodukter som vi använder varje dag, t.ex. tvålar, rengöringsmedel och kosmetika.

 

Detta är en mycket komplex och mångsidig industri med specifika processer och kemikalier för varje mellanprodukt eller produkt. Medical Care System MCS AB kan ge råd om de lämpligaste produkterna för Första Hjälpen för kemiska och termiska skador och första hantering av spill och utbildning. Vår tekniska platsundersökning med en diskussion om specifika risker och processer på platsen är det mest effektiva verktyget för att sammanställa en omfattande plan.

Vi rekommenderar:

IDENTIFIERING – LÖSNING – UTBILDNING (ILU)

Ett helhetskoncept som ger en trygg och säker kemikaliehantering. ILU står för Identifiering, Lösning och Utbildning, och är en kundunik helhetsöversikt gällande i huvudsak kemikalier. Medical Care System hjälper er att identifiera de kemiska och termiska riskerna som finns på er arbetsplats.


Identifiering –  Lösning – Utbildning (ILU)

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon till sår och brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Acicaptal ®/ Basicaptal ®

Absorberande och neutraliserande pulver med inbyggd pH-indikator, för alla typer av syror/basiska kemikalier.