ExpireGuard Button ExpireGuard

Läkemedel

Forskning | Utveckling | Tillverkning | Processer för inspektion och kvalitetskontroll | Underhåll

Läkemedel

Läkemedelsindustrin använder många kemikalier, ofta i höga koncentrationer. Alla irriterande och frätande kemiska typer är sannolikt närvarande – syror, baser, oxidanter, reducerare och lösningsmedel.

 

Faror kan förekomma i många delar av verksamheten:

Forskning och utveckling – många olika kemikalier i olika koncentrationer – i allmänhet i begränsade mängder

Tillverkning – här finns alltid någon av de irriterande eller frätande grupperna som nämnts ovan – ofta i höga koncentrationer och stora volymer.

Processer för inspektion och kvalitetskontroll – provtagning från produktionslinjer och kemiska tester i laboratorierna.

Lagring och flytt av kemikalier – trots personlig skyddsutrustning och säkra arbetssystem finns det alltid faror när kemikalier töms och lagras eller flyttas.

Underhåll – Att ta sig in i system för underhåll ger upphov till risker, system är ofta under tryck och det finns risker från demontering av rör men även från stänk och spill som uppkommit tidigare.

Rengöring – Arbetar ofta i renrumsförhållanden, höga hygiennivåer krävs, ofta med frätande kemikalier för dessa rengöringsprocesser.

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Alla irriterande, oxiderande och frätande grupper kan förekomma inom denna bransch.

Vi rekommenderar:

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon till sår och brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.