ExpireGuard Button ExpireGuard

Stat, kommun och landsting

Polis | Brandkår | Militär | Civilförsvar | Universitet | Skolor

Polis, brandkår, militär och civilförsvar

Yrkesgrupper som jobbar inom stat, kommun och landsting kan utsättas för alla möjliga förekommande kemiska risker samt situationer där första hjälpen produkter behövs. Plåster, tryckförband och sköljlösningar till kropp och ögon måste vara tillgängliga för ett snabbt omhändertagande. Även brännskador är vanligt och måste behandlas på rätt sätt för att minska smärta och lidande. 

Responsen på en kemisk incident/olycka är i allmänhet komplicerad och involverar våra räddningstjänster, ambulans och sjukvård. Dessa måste vara utrustade och kunniga i hur man tar hand om de skador som kemikalier orsakar både på människan och omgivningen. Ofta har man kunnandet men inte rätt utrustning för att ta hand om detta.

Därför är det viktigaste vid kontaminering av en farlig kemikalie att omedelbart oskadliggöra och stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada på vår mänskliga vävnad. Behandlingen ska endast riktas till det skadade området för att minimera risken för hypotermi (nedkylning). Viktigt att tänka på är att även kläder kan ha blivit kontaminerade av kemikalier, och därför bör man avskilja dessa från kroppen snabbast möjligt.

För att säkerställa att personal inom polis, ambulans och räddningstjänst inte kontamineras av aggressiva kemikalier vid en olycksplats är det viktigt att kunna oskadliggöra kemikalier på plats, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö och förenklar arbetsuppgifterna för de som räddar liv. 

Ofta kan hanteringen av en komplex incident vara lång med specialiserade saneringsgrupper och utrustning som har till uppgift att utföra jobbet. Där finns behovet av absorbenter och saneringsspray som är framtagna för att hantera just kemikaliespill och stänk.

 

Universitet och skolor

På universitet och skolor förekommer oftast inte så stora mängder kemikalier. Däremot kan vissa ämnen ändå skapa problem vid kontakt med mänsklig vävnad trots den lilla mängden. Ett universitet hanterar oftast farligare frätande ämnen än en skola med elever upp till gymnasiet. 

I dessa miljöer är skadorna oftast inte livshotande och även begränsade till en enskild individ, vilket innebär att första hjälpen måste vara enkelt tillgänglig. 

 

Vanligt förekommande kemikalier:

Svavelsyra (H₂SO₄) – starkt frätande syra

Natriumhydroxid (NaOH) – starkt frätande bas

Tårgas, senapsgas och pepparspray

Vi rekommenderar:

Medical Care Första Hjälpen

En allt-i-ett portabel Första Hjälpen väska som innehåller det man behöver för att behandla allt från ögon till sår och brännskador. Sprayen är fosfatfri med lång behandlingstid och kan användas som en riktad och öppen behandling som kyler och minskar smärta vid brännskador.

Medical Care Spray är ett bra komplement som efterföljande behandling av en kemisk brännskada orsakade av uppvärmda eller heta kemikalier.

Trivorex ®

Absorberar och neutraliserar spill med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när spillet är oskadliggjort.

Diphoterine ®

Oskadliggör syror, baser, oxiderande ämnen, reducerande ämnen och lösningsmedel. Kan även användas mot tårgas, pepparspray och senapsgas. 

Hexafluorine ®

För att oskadliggöra Fluorvätesyra och andra föreningar som innehåller fluoridjoner. Kalciumglukonat gel används som antidot (motgift) vid hudexponering/förgiftning av fluorvätesyra. 

Polycaptor®

Absorberar och är speciellt effektiv vid spill av oljor, färg, polymerer, tensider och flockningsprodukter. Lämnar efter sig ett helt halkfritt golv.

Safurex ®

Sanerar och neutraliserar stänk med en inbyggd pH-indikator så man kan lätt avgöra när området är oskadliggjort.