Att tillverka rostfritt stål är en intensiv industriell process där både hög värme och aggressiva kemikalier är inblandade. Därför är säkerhetsfrågorna topp-prioriterade inom Outokumpu.

 

Vi har haft förmånen att samarbeta med Outokumpu kring kemiska risker under många år och vår utbildning i Kemiska risker med Fluorvätesyra används framgångsrikt som en KRAV utbildning inom koncernen sedan många år tillbaka. Vi kan med stolthet se hur Outokumpus säkerhets-medvetande och rutiner utvecklats till den mycket höga nivå som är idag. En stor bidragande orsak till det goda resultatet är det personliga engagemang och den höga kompetens som finns i verksamheten på Outokumpu.

 

”Jag vet att våra gemensamma insatser lett till att vi lyckats förhindra och undvika ett antal allvarliga olycksfall genom åren med det skyddsarbete vi fått till. Jag är så glad att våra vägar korsades för snart 20 år sedan och jag ångrar inte en sekund.

Tillsammans har vi fått upp säkerhetskulturen och kunskapen i företaget. Det handlar idag inte om tur eller otur att våra kemikalieolyckor i princip har eliminerats. Det handlar om hårt och målmedvetet långsiktigt arbete med målbilden att ingen ska behöva göra sig illa. Vi har verkligen förstått de stora risker vi hanterar och vill verkligen förebygga olyckor så att de aldrig uppstår. Det handlar om kunskap och att man har kontroll på riskerna då både människor och teknik ska samverka.”

 

Källa: Petri Kuusinen, Health Safety Security Manager, Outokumpu Stainless Special Coil Nyby, Torshälla