Första-Hjälpen produkter måste fungera även i tuffa arbetsmiljöer, det kan röra sig om t.ex. kalla, korrosiva eller explosiva miljöer.
Vi erbjuder skyddsskåp till de flesta av våra produkter som gör att vi kan garantera funktion och lättillgänglighet även under krävande förhållanden. Vi har t.ex. skyddsskåp i kemiskt resistenta material och skyddsskåp med inbyggd värme som även är godkända i en EX klassad miljö.