Väggfasta vattenbaserade översköljnadsduschar och ögonduschar ses av de flesta som en fullgod och bra metod vid behandling av stänk från kemikalier. Endast ett fåtal reflekterar över de begränsningar som dessa traditionella metoder innebär i termer av att tillvarata hela människans behov vid en olycka.

 

De flesta känner till begreppen Värme, Vila och Varsamhet som viktiga rättesnören för att undvika chock i händelse av olycka. Ändå är det många gånger precis raka motsatsen som vi utsätter den skadade för vid ett omhändertagande. Ett vanligt scenario är att den skadade släpas in i en översköljnadsdusch och hålls kvar där under minst 15 minuter, ofta under ganska omilda former. Ovanpå detta finns stressen, osäkerheten, smärtan och chocken som  ytterligare förvärrar upplevelsen.

 

I våra utbildningar adresserar vi dessa frågor och ger exempel på metoder som väsentligt förbättrar den nödställdes komfort och upplevelse samtidigt som vi effektiviserar behandlingen.