Genom att förebygga hypotermi förbättras den nödställdes förmåga att tillgodogöra sig behandling och risken för infektioner minskar. Med aktiv värme ökar känslan av välbefinnande vilket minskar oro och stress och risken för chock.

Inom Räddningstjänsten är risken för hypotermi (nedkylning) en känd risk vid sköljning/sanering med stora mängder vatten.
Räddningstjänsten i Skellefteå har nu utrustat sig med vår aktiva värmefilt Ready Heat II som avger aktiv värme i upp till 8h. Läs mer om värmefilten under menyn ”Produkter/Specialprodukter”.