Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt.