Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

Chalmers Tekniska Högskola i framkant för personligt skydd mot kemiska brännskador

Här är ett ypperligt bra exempel på säkerhetstänk och genomtänkta praktiska skyddslösningar för att förhindra kemiska skador på ögon och kropp. Orangea SIEW med Diphoterine Solution finns nära till hands under laboratoriebänken samt även halvlitersflaskor samt sprayförpackning med Diphoterine Solution om olyckan skulle vara framme med stänk av aggressiva frätande kemikalier. Vi är stolta och […]

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt.

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.   ”Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi […]

PM ögonsköljvätska Hexafluorine och Diphoterine

PM ögonsköljvätska Hexafluorine och Diphoterine

Ambulanserna i Västra Götaland följer Industriernas rutiner kring Diphoterine och Hexafluorine. Via ett generellt PM låter överläkare Joakim Linde meddela att ambulanserna i regionen skall följa Industriernas lokala föreskrifter och rutiner och använda deras utbud av Diphoterine och Hexafluorine i händelse av kemisk olycka eftersom ambulanserna själva ännu inte hunnit utrusta sig med dessa produkter. […]

Sök

Generic selectors
Endast exakta matchningar
Sök i titel
Sök i innehåll