NYHETER

Kommentera gärna våra nyheter.

 1. Tänk efter före!

  Många yrkesgrupper omger sig av kemikalier utan att kanske vara fullt medvetna om allvaret i de kemiska risker som detta medför.

   

  Vi på MCS jobbar förebyggande med kemiska olyckor och vårt mål är att ni aldrig skall utsätta er för en kemisk risk utan att ha full koll på vad som gäller. Med rätt kunskap om den kemiska risken, vilka skyddsprodukter som skall användas, och hur vi bäst omhändertar skadade oss i händelse av olycka så skapar vi de bästa förutsättningarna för att helt undvika skador om olyckan ändå skulle vara framme.

   

  Vårt nära samarbete med industrin har gett oss värdefull information som vi gärna delar med oss av. Klicka på de olika länkarna nedan för att läsa våra tankar kring tre olika yrkesgrupper/riskområden.

  Lämna en kommentar Område: ,

 2. Skär ner på tiden!

  Vid kemiska olyckor är varje sekund avgörande. För att spara ytterligare tid har vi kompletterat vårt sortiment med en prisvärd och mycket effektiv S-CUT som möjliggör att snabbt och säkert avlägsna kontaminerade kläder.

   

  Skärverktyget S-CUT är speciellt utvecklat för dig som har ett behov av att snabbt och säkert kunna skära i olika material såsom textilier, läder, rep m.m.

   

  Ladda ned vårt produktblad här!

   

  Lämna en kommentar Område: , ,

 3. Absorbents

  Absorbenter för ALLA typer av kemiska spill

  Som ett komplement till Trivorex, som fortfarande är flaggskeppet bland våra absorbenter,  så lanserar vi nu absorbenter skräddarsydda för mer unika behov.

   

  Trivorex: Absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av kemiskt spill, med inbyggd pH-indikator.

   

  Acicaptal: Absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av syror, med inbyggd pH-indikator.

   

  Basicaptal: Absorberande och neutraliserande pulver för alla typer av basiska kemikalier, med inbyggd pH-indikator.

   

  Petrocaptor: Absorberande pulver för alla typer av kolväten. Får spillet att anta fast form även i en vätska. T.ex. vid spill av motorolja, diesel, aceton eller mineraloljor i dagvattenbrunnar.

   

  Anti-Etch: Saneringsvätska för syraetsade ytor, speciellt framtagen för sanering av Fluorvätesyra eller dess derivat.

   

  Intresserad?
  Läs mer på vår hemsida, och se filmer på tillverkarens hemsida.

  Lämna en kommentar Område:

 4. HF Oxford Study

  Ny studie – Behandling av Fluorvätesyra i ögonen

  Läs den senaste studien gällande Hexafluorine och dess effektivitet vid behandling av Fluorvätesyra i ögonen. Oxford University Hospital jämför Hexafluorine med de traditionella metoderna som sköljning med vatten eller behandling med Kalciumglukonat. Resultatet av studien visar att sköljning med Hexafluorine är den säkraste och mest effektiva behandlingen av ögat.

  Läs hela studien här:
  Lämna en kommentar Område:

 5. Besök oss på 2015 års mässor!

   

  4-5 februari – Brandbefälsmötet – Helsingborg, Sverige (Sundspärlan konferenscenter).

  En av Sveriges största mötesplatser för alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige.

   

  5 marsSkyddsmässa – Stenungsund, Sverige (Fregatten)

  Skydd och säkerhets mässa för Skyddsombud. Öppet för allmänheten.

   

  11-12marsHealth & Nurses day 2015 (TTP2015), Helsingfors, Finland (m/s Mariella).

  Företagshälsovårdsdagar för Läkare, FHV och Skyddsombud. Färjan går mellan Helsingfors och Stockholm.

   

  11-12 mars – KEM 2015, Helsingborg, Sweden (Sundspärlan)

  Sveriges största kemkonferens. Riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag, myndigheter, blåljusmyndigheter och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier.

   

  21-22 april – Miljö- och Kemidagarna 2015, Göteborg, Sweden (Clarion Hotel Post)

  Anordnas i samarbete med EcoOnline. På Miljö- och kemidagarna får du möta berörda myndigheter, forskare och representanter från näringslivet som föreläser och informerar om hur kemikalier påverkar oss människor och vår miljö. Du blir uppdaterad med den gällande kemikalielagstiftningen, du får ta del av den senaste forskningen och du får tips och råd om hur du kan förebygga skador och olyckor genom att hantera kemikalier på ett lagenligt och säkert sätt.

   

  28-29 april – Ambulans 2015, Stockholm, Sverige. (Scandic Infracity, Arlanda)

  En nordisk ambulansmässa och prehospital mötesplats för samtliga verksamma inom prehospital akutsjukvård, såväl anställda som studerande. Årets huvudtema är arbetsmiljö och säkerhet.

   

  7-8 Maj – NU dagarna 2015, Stockholm, Sverige (Quality Hotel Globe)

  Nationella utbildningsdagarna för företagssköterskor i Sverige

   

  15-17 september – FLISA 2015, Uddevalla, Sverige (Bohusgården).

  The Federation of Leaders In Swedish Ambulance and Emergency Services.

   

  4-5 novemberEuroExpo 2015, Borlänge, Sverige.

  Industrimässa för Produktions-, el-, drifts-, underhålls-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud på industriföretag.

  Lämna en kommentar Område: , , ,

 6. Publikationer och studier

  Vänligen kika bland vår dokumentation för ett nytt avsnitt innehållande de senaste publikationerna och vetenskapliga studierna för Diphoterine och Hexafluorine.

  Är ni intresserade av fler studier, vänligen kontakta oss.

  Lämna en kommentar Område:

 7. www.nordicburn2014.se

  Nordic Burn Meeting 2014

  Välkommen att besöka oss på Nordic Burn Meeting 2014 den 21-23 maj på Linköping Konsert & Kongress.

   

  Vår förhoppning som utställare på det 14:e Nordic Burn Meeting är att inspirera och skapa dialog kring de nya metoder som nu finns för att effektivare kunna behandla både termiska och kemiska brännskador, både i Första Hjälpen skedet och i efterföljande läkarvård.

   

  I vårt ständiga arbete med att knyta ihop hela vårdkedjan och skapa bättre förståelse hos alla inblandade parter hoppas vi därför att du väljer att planera in ett besök hos oss på Nordic Burn Meeting i Linköping.

   

  Kontakta oss gärna för att boka in ett enskilt möte.

  Varmt välkommen!

   

   

  Lämna en kommentar Område: ,

 8. Kedjan som räddar liv – Uddevalla 26 mars 2014

  Den 26 mars genomför vi en kostnadsfri eftermiddagskonferens om kemiska olyckor i Udevalla.

   

  Syftet är att uppnå ett samförstånd genom hela vårdkedjan.

   

  Idag har vi svårt att nå fram till sjukvården med informationen om industrins risker och hur industrin utvecklas i sitt Första Hjälpen arbete. Vi måste ha en snabb larmkedja utan fördröjning, en informerad ambulansorganisation och ett sjukhus som väl känner till de Första Hjälpen åtgärder som vidtagits för att kunna ta vid på ett så optimalt sätt som möjligt.

   

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar på ögonkliniker, inom akut- eller ambulanssjukvård, på företagshälsovård, inom räddningstjänst eller som ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom såväl industrin som i samhället eller som på annat sätt berörs av en kemisk olycka.

   

  Vänligen kontakta oss på info@medicalcare.se om Ni önskar delta.
  Tillsammans kan vi öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande genom hela vårdkedjan.

  Lämna en kommentar Område:

 9. EON – lyckad behandling med Diphoterine

  I denna incidentrapport från EON beskrivs ett fall med stänk av koncentrerad lut (50% NaOH-lösning).  Diphoterine användes som Första Hjälpen sköljvätska och personen klarade sig helt från frätskador vilket annars sägs ha varit den oundvikliga utgången.

   

  Länk till incidentrapporten:  EON incidentrapport

  Lämna en kommentar Område:

 10. Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

  H-F Antidote Gel (Kalciumgluconat gel) används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid kutan exponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Eftersom en skada av denna syra är mycket allvarlig och kan leda till systematisk toxicitet så måste behandling kunna ges utan onödig fördröjning. För att möjliggöra behandling i tid är sjukhusen därför tvingade att hålla vissa nivåer av denna antidot i lager i sina Antidotförråd.

   

  Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt. (1). Följden är att sjukhusen inte längre kan köpa denna antidot via Apoteken.

   

  I egenskap av Medicinteknisk produkt får H-F Antidote gel säljas fritt av andra leverantörer om de uppfyller de krav som ställs på dessa produkter och någon licens behöver inte sökas. Den Kalciumglukonat gel 2,5%} som Medical Care System erbjuder Industrin och sjukvården uppfyller kraven. (2)

   

  Även om inledande sköljning med vatten och efterföljande applicering av Kalciumglukonatgel 2,5%  historiskt sett har varit det mest erkända Första-Hjälpen metoden har dock flera rapporter på senare år adresserat begränsningarna med denna metod och istället lyft fram Hexafluorine som en bättre Första-Hjälpen metod för att snabbt oskadliggöra Fluorvätesyran och därmed förhindra att en skada uppstår. Vid en fördröjd behandling där en skada redan har uppstått kan dock efterföljande behandling med Kalciumglukonat vara lämpligt. (3,4,5,6)

   

  Referenser:

  (1) Antidotregistret, Giftinformationscentralen: https://antidot.gic.se/antidot-web/
   
  (2) Medical Care System;
  Produktblad Hexafluorine och Kalciumglukonat gel.
   
  (3) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 1, Early Online; ”Experimental 70{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} Hydrofluoric acid burns: Histological observations in an established human skin explants ex vivo model
   
  (4) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 2, Early Online; ”Comparison of emergency washing solutions in 70{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} Hydrofluoric acid-burned human skin in an established ex vivo explants model
   
  (5) Journal of Burn Care Research. 2011 Jul-Aug;32(4);
  Seventy percent hydrofluoric acid burns: delayed decontamination with HEXAFLUORINE and treatment with calcium gluconate
   
  (6) Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:6. “Spolvätskor för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser
  Kommentarer inaktiverade för Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5% Område: