Tänk efter före!

Har du koll på din kemiska riskmiljö? Vet du vilka kemiska risker de nya Li-jon batterierna medför? Är du målare och hanterar vattenglas? Är du tandtekniker och polerar tandhättor? Klicka på rubriken ovan för att läsa mer…

Skär ner på tiden!

Vid kemiska olyckor är varje sekund avgörande. Därför lanserar vi nu vår S-CUT för att snabbt, enkelt och säkert kunna avlägsna kontaminerade kläder. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt.

Ny nationell standard för spillskydd

Tillsammans med bl.a. SIS, Länsstyrelsen och ett antal större industriföretag utgör Medical Care System den Svenska Spillskyddskommittén. Kommitténs uppgift är att fastställa och utveckla en standard för Spillskydd, relaterade be­grepp och definitioner – samt verka för att dessa införs på alla nivåer i hela samhället.   Det handlar om att minimera risker för människor och miljö […]

Kemiskt klotter – en STOR risk!

Kemiskt klotter – en STOR risk!

Fluorvätesyra används idag inom bl.a. elektronik, stål och glasindustrin där dess etsande förmåga kommer väl till pass. Det är en av få syror som har en förmåga att fräta sönder glas.  Den gör våra diskbänkarna blanka och fina, avlägsnar oxid från svetsfogar, samt ger oss vackra frostade glasflaskor. Men samtidigt är det en mycket farlig syra […]