NYHETER

Kommentera gärna våra nyheter.

 1. HF Oxford Study

  Ny studie – Behandling av Fluorvätesyra i ögonen

  Läs den senaste studien gällande Hexafluorine och dess effektivitet vid behandling av Fluorvätesyra i ögonen. Oxford University Hospital jämför Hexafluorine med de traditionella metoderna som sköljning med vatten eller behandling med Kalciumglukonat. Resultatet av studien visar att sköljning med Hexafluorine är den säkraste och mest effektiva behandlingen av ögat.

  Läs hela studien här:
  Lämna en kommentar Område:

 2. Besök oss på 2015 års mässor!

   

  4-5 februari – Brandbefälsmötet – Helsingborg, Sverige (Sundspärlan konferenscenter).

  En av Sveriges största mötesplatser för alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige.

   

  5 marsSkyddsmässa – Stenungsund, Sverige (Fregatten)

  Skydd och säkerhets mässa för Skyddsombud. Öppet för allmänheten.

   

  11-12marsHealth & Nurses day 2015 (TTP2015), Helsingfors, Finland (m/s Mariella).

  Företagshälsovårdsdagar för Läkare, FHV och Skyddsombud. Färjan går mellan Helsingfors och Stockholm.

   

  11-12 mars – KEM 2015, Helsingborg, Sweden (Sundspärlan)

  Sveriges största kemkonferens. Riktar sig till kemansvariga och beslutsfattare inom företag, myndigheter, blåljusmyndigheter och organisationer som hanterar, förvarar eller på något sätt arbetar med kemikalier.

   

  21-22 april – Miljö- och Kemidagarna 2015, Göteborg, Sweden (Clarion Hotel Post)

  Anordnas i samarbete med EcoOnline. På Miljö- och kemidagarna får du möta berörda myndigheter, forskare och representanter från näringslivet som föreläser och informerar om hur kemikalier påverkar oss människor och vår miljö. Du blir uppdaterad med den gällande kemikalielagstiftningen, du får ta del av den senaste forskningen och du får tips och råd om hur du kan förebygga skador och olyckor genom att hantera kemikalier på ett lagenligt och säkert sätt.

   

  28-29 april – Ambulans 2015, Stockholm, Sverige. (Scandic Infracity, Arlanda)

  En nordisk ambulansmässa och prehospital mötesplats för samtliga verksamma inom prehospital akutsjukvård, såväl anställda som studerande. Årets huvudtema är arbetsmiljö och säkerhet.

   

  7-8 Maj – NU dagarna 2015, Stockholm, Sverige (Quality Hotel Globe)

  Nationella utbildningsdagarna för företagssköterskor i Sverige

   

  15-17 september – FLISA 2015, Uddevalla, Sverige (Bohusgården).

  The Federation of Leaders In Swedish Ambulance and Emergency Services.

   

  4-5 novemberEuroExpo 2015, Borlänge, Sverige.

  Industrimässa för Produktions-, el-, drifts-, underhålls-, konstruktions- och inköpsansvariga samt skyddsombud på industriföretag.

  Lämna en kommentar Område: , , ,

 3. www.nordicburn2014.se

  Nordic Burn Meeting 2014

  Välkommen att besöka oss på Nordic Burn Meeting 2014 den 21-23 maj på Linköping Konsert & Kongress.

   

  Vår förhoppning som utställare på det 14:e Nordic Burn Meeting är att inspirera och skapa dialog kring de nya metoder som nu finns för att effektivare kunna behandla både termiska och kemiska brännskador, både i Första Hjälpen skedet och i efterföljande läkarvård.

   

  I vårt ständiga arbete med att knyta ihop hela vårdkedjan och skapa bättre förståelse hos alla inblandade parter hoppas vi därför att du väljer att planera in ett besök hos oss på Nordic Burn Meeting i Linköping.

   

  Kontakta oss gärna för att boka in ett enskilt möte.

  Varmt välkommen!

   

   

  Lämna en kommentar Område: ,

 4. Kedjan som räddar liv – Uddevalla 26 mars 2014

  Den 26 mars genomför vi en kostnadsfri eftermiddagskonferens om kemiska olyckor i Udevalla.

   

  Syftet är att uppnå ett samförstånd genom hela vårdkedjan.

   

  Idag har vi svårt att nå fram till sjukvården med informationen om industrins risker och hur industrin utvecklas i sitt Första Hjälpen arbete. Vi måste ha en snabb larmkedja utan fördröjning, en informerad ambulansorganisation och ett sjukhus som väl känner till de Första Hjälpen åtgärder som vidtagits för att kunna ta vid på ett så optimalt sätt som möjligt.

   

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar på ögonkliniker, inom akut- eller ambulanssjukvård, på företagshälsovård, inom räddningstjänst eller som ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom såväl industrin som i samhället eller som på annat sätt berörs av en kemisk olycka.

   

  Vänligen kontakta oss på info@medicalcare.se om Ni önskar delta.
  Tillsammans kan vi öka förutsättningarna för ett optimalt omhändertagande genom hela vårdkedjan.

  Lämna en kommentar Område:

 5. Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5%

  H-F Antidote Gel (Kalciumgluconat gel) används traditionellt av sjukhus som antidot (motgift) vid kutan exponering/förgiftning av Fluorvätesyra. Eftersom en skada av denna syra är mycket allvarlig och kan leda till systematisk toxicitet så måste behandling kunna ges utan onödig fördröjning. För att möjliggöra behandling i tid är sjukhusen därför tvingade att hålla vissa nivåer av denna antidot i lager i sina Antidotförråd.

   

  Tidigare har sjukhusen utrustat sig med H-F Antidote gel från Apoteken, där den köpts som ett läkemedel i form av ett Licenspreparat. Under 2013 ändrades klassificeringen av antidoten H-F Antidote Gel från läkemedel till medicinteknisk produkt. (1). Följden är att sjukhusen inte längre kan köpa denna antidot via Apoteken.

   

  I egenskap av Medicinteknisk produkt får H-F Antidote gel säljas fritt av andra leverantörer om de uppfyller de krav som ställs på dessa produkter och någon licens behöver inte sökas. Den Kalciumglukonat gel 2,5%} som Medical Care System erbjuder Industrin och sjukvården uppfyller kraven. (2)

   

  Även om inledande sköljning med vatten och efterföljande applicering av Kalciumglukonatgel 2,5%  historiskt sett har varit det mest erkända Första-Hjälpen metoden har dock flera rapporter på senare år adresserat begränsningarna med denna metod och istället lyft fram Hexafluorine som en bättre Första-Hjälpen metod för att snabbt oskadliggöra Fluorvätesyran och därmed förhindra att en skada uppstår. Vid en fördröjd behandling där en skada redan har uppstått kan dock efterföljande behandling med Kalciumglukonat vara lämpligt. (3,4,5,6)

   

  Referenser:

  (1) Antidotregistret, Giftinformationscentralen: https://antidot.gic.se/antidot-web/
   
  (2) Medical Care System;
  Produktblad Hexafluorine och Kalciumglukonat gel.
   
  (3) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 1, Early Online; ”Experimental 70{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} Hydrofluoric acid burns: Histological observations in an established human skin explants ex vivo model
   
  (4) Cutaneous and ocular Toxicology, 2010, Part 2, Early Online; ”Comparison of emergency washing solutions in 70{86d333d38a35275fa9c509374b8db1d8d09ec0eea757f7305d698eb444478ed1} Hydrofluoric acid-burned human skin in an established ex vivo explants model
   
  (5) Journal of Burn Care Research. 2011 Jul-Aug;32(4);
  Seventy percent hydrofluoric acid burns: delayed decontamination with HEXAFLUORINE and treatment with calcium gluconate
   
  (6) Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:6. “Spolvätskor för behandling av akut exponering för fluorvätesyra och andra starka syror och baser
  Kommentarer inaktiverade för Ändrad klassificering av H-F Antidot gel 2,5% Område:

 6. Spillskydd

  Ny nationell standard för spillskydd

  Tillsammans med bl.a. SIS, Länsstyrelsen och ett antal större industriföretag utgör Medical Care System den Svenska Spillskyddskommittén. Kommitténs uppgift är att fastställa och utveckla en standard för Spillskydd, relaterade be­grepp och definitioner – samt verka för att dessa införs på alla nivåer i hela samhället.

   

  Det handlar om att minimera risker för människor och miljö vid oljespill och kemikaliespill som inträffar vid vanlig drift och vid olyckor.

   

  Målet är att harmonisera området spillskydd inom Sverige och få samsyn i hur man ska strukturerat ska arbeta med spillskydd, samt utveckla en gemensam nomenklatur så att vi talar samma språk. Målgrupper för arbetet är bland annat drift- och säkerhetsansvariga personer inom industri och produktion, tillsynsmyndigheter, samt personer med miljö- och arbetsmiljöansvar inom organisationer.

   

  Vill du vara med och påverka?
  Kontakta oss så berättar vi mer.

  Lämna en kommentar Område:

 7. Diphoterine till Räddningstjänsten i Östra Götaland

  Räddningstjänsten i Östra Götaland har nu utrustat sina Kemenheter och Förstabilar med Diphoterine. Syftet är primärt att säkerställa det personliga skyddet för sina egna brandmän vid räddningsinsatser där kemiska risker förekommer, men Diphoterine kommer även att kunna användas för att omhänderta skadade på ett mer effektivt sätt.

   

  ”Vi har en riskfylld arbetsmiljö där vi måste agera oavsett kännedom om den kemiska risken. Diphoterine ger oss önskad trygghet genom att snabbt kunna oskadliggöra farliga kemikalier oavsett typ och oavsett vilken del på kroppen som utsatts för exponering. Den riktade effektiva behandlingen minskar också risken för hypotermi vilket annars kan bli effekten av en långvarig behandling med stora mängder vatten.”

   

  Källa: Lars Persson ansvarig för kemenheten station Kvillinge Norrköping.

  Lämna en kommentar Område: